Economic

fmi

Republica Moldova este printre liderii din spațiul post-sovietic la capitolul creștere economică și este la același nivel sau chiar peste indicatorii similari pentru Țările Baltice. Acest lucru rezultă din cele mai recente estimări ale Fondului Monetar Internațional.

Astfel, prognoza actualizată a FMI din luna octombrie arată că în Moldova, Georgia și Estonia, creșterea Produsului Intern Brut va fi în acest an de 4%. Pentru Lituania, avansul economiei este așteptat la nivel de 3,8%. Economiile din Estonia, Letonia, Armenia și Kîrgîzstan vor crește cu 3,5%. O dezvoltare mai modestă, de 2%, este prognozată pentru Ucraina, iar în Rusia, economia va crește în acest an cu 1,8%. Lider la acest capitol este Turkmenistan, cu un scor de 6,5% prognozat pentru 2017.

Un clasament al țărilor din fosta URSS după nivelul de creștere a Produsului Intern Brut a fost făcut de postul ucrainean de televiziune Current Time.


sursa: timpul.md

bani

Salariile de funcție ale angajaților din sectorul bugetar, stabilite în Rețeaua tarifară unică, vor fi majorate cu 10 %. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, majorarea acestora, cu votul a 88 de deputați.

Astfel, de majorare vor beneficia peste 120 mii de angajați din instituțiile de învățământ, cultură și artă, medico-sanitare și asistență socială, cultură fizică și sport, sfera științei și inovării. De asemenea, se vor majora și salariile militarilor, polițiștilor, angajaților din organele apărării naționale, securității statului și ordinii publice, remunerarea cărora se efectuează în baza Rețelei tarifare unice.

Pentru angajații din domeniul educației majorarea se va aplica de la 1 septembrie curent, iar pentru salariații din alte domenii de activitate – din 1 ianuarie 2018. Costul total al majorărilor constituie circa 337 milioane de lei anual.

guvern

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Politica fiscală și vamală pentru anul 2018. Documentul stabilește reguli clare de impozitare, bazate pe echitate și simplitate fiscală, care urmează să asigure atât stimularea mediului investițional în Republica Moldova, cât și creșterea încasărilor la bugetul de stat, informează gov.md.

Proiectul de lege conține o serie de modificări și completări ale actelor legislative care decurg din obiectivele politicilor fiscale și vamale și de administrare fiscală și vamală, ale Conceptului de rescriere a Codului Fiscal și Vamal, precum și obligațiile asumate de Guvern în cadrul Acordului de Asociere RM-UE.

În ceea ce privește activitatea agenților economici, cele mai importante măsuri fiscale directe și indirecte presupun o nouă metodologie de evidență a mijloacelor fixe; aplicarea cotei reduse a TVA de 8% pentru energia termică produsă din biocombustibil solid, destinată instituțiilor publice; aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, de acciză și de taxe vamale la aprovizionarea cu combustibil și mărfuri a navelor sub pavilion moldovenesc care sunt implicate în transport internațional. Totodată, este acordat dreptul de restituire a taxei pe valoare adăugată pentru producătorii de lapte.

Pentru persoanele fizice sunt stabilite noi tranșe de venit impozabil, mărimea scutirilor personale fiind majorată cu 6%. De asemenea, este fixată cota de 5% pentru impozitarea veniturilor cetățenilor care livrează agenților economici producție agricolă. Proiectul vizează și extinderea impozitului pe avere pentru alte componente ale acesteia, și anume asupra autoturismelor cu o valoare mai mare de 1,5 milioane de lei.

Documentul intercalează și prevederi ce țin de transpunerea directivelor UE în domeniul impozitării indirecte, precum administrarea TVA și accizele. În special, este prevăzută schema de majorare a accizelor pentru produsele petroliere, tutun și alcool, cu stabilirea acestora pe o perioadă de trei ani.

Principalele amendamente de ordin vamal se referă la anularea facilităților fiscale și vamale pentru magazinele ce activează în regim duty-free, aflate pe teritoriul țării sau la intrarea în țară, măsură ce va fi aplicată începând cu 1 iulie 2018. Deținătorii de licență în domeniu, valabilă la data intrării în vigoare a legii, urmează să-și continue activitatea până la expirarea acesteia.

Politica fiscală și vamală pentru anul 2018 urmează să fie adoptată de către Parlament.

banca mondiala

Oficiul Băncii Mondiale din Moldova prezintă perspectivele economice pentru Republica Moldova

Dollar-euro-883067

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, România a transmis ultima tranșă în data de 25 septembrie. Pe contul valutar al Ministerului Finanțelor deschis la BNM au fost transferate circa 40 milioane euro, echivalentul a 845,3 milioane lei moldovenești.

Banii reprezintă cea de-a treia tranșă (finală) din împrumutul oferit în baza Acordului privind asistența financiară rambursabilă între Republica Moldova și România, ratificat în octombrie 2015.

Asistența financiară rambursabilă va fi utilizată pentru finanțarea programelor de cheltuieli prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anul 2017.

Valoarea totală a împrumutului acordat Republicii Moldova de România constituie 150 milioane euro. Primele două tranșe din acest împrumut au fost transferate în august 2016 (60 milioane euro) și, respectiv, în februarie 2017 (50 milioane euro).

„Mulțumim României pentru transferarea ultimei tranșe din împrumutul de 150 de milioane de euro, acordat Republicii Moldova. Cooperarea cu România a fost și este una foarte strânsă și ea se bazează pe dezvoltarea unor proiecte concrete. Banii din împrumut vor fi utilizați pentru finanțarea reformelor pe care ni le-am propus pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor”, a scris premierul Filip pe Facebook.

rm ue drapel

Uniunea Europeană va realiza în Republica Moldova două proiecte în valoare totală de circa 5,5 milioane de euro, care au drept obiectiv implementarea Acordului de Asociere și a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Componentele principale ale acestora au fost prezentate de liderii proiectelor în cadrul întrevederii cu viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii.

Primul proiect, ”Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/DCFTA)”, are o durată de 24 luni și drept scop sporirea sensibilizării opiniei publice și a mediului de afaceri, precum și înțelegerea beneficiilor Acordului de Asociere/DCFTA integral implementat și participativ.

Proiectul ”Sprijin pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova” va dura 36 luni și conține următoarele componente de bază – alinierea în continuare a structurilor naționale privind infrastructura calității și supravegherea pieței cu cerințele UE; îmbunătățirea aspectelor legate de competitivitatea sectorului privat; elaborarea planului de acțiune privind vizibilitatea și comunicarea în domeniul respectiv, precum și în implementarea diferitelor sale acțiuni de sensibilizare, comunicare și vizibilitate legate de infrastructura calității în contextul DCFTA.

Ceremoniile de lansare ale ambelor proiecte sunt planificate pentru lunile octombrie și noiembrie 2017.

bnm

Banca Națională a Moldovei (BNM) a emis un comunicat în care aduce precizări suplimentare privitor la acțiunile civile intentate de băncile în lichidare și în privința unor companii cunoscute de public ca „grupul Shor”.

Potrivit BNM, încă în anul 2015 au fost înaintate acțiuni civile în privința unor companii din „grupul Shor”, despre care joi, 7 septembrie 2017, portalul de știri Newsmaker.md scria că nu ar fi fost intentate asemenea acțiuni.

„Astfel, în urmă cu doi ani, BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. a depus cereri de chemare în judecată a societăților comerciale SRL „CARITAS GROUP”, „VOXIMAR-COM” SRL. Potrivit informației prezentate de BC „BANCA SOCIALĂ ” S.A. în proces de lichidare, aceasta deja dispune de patru hotărâri judecătorești definitive cu privire la încasarea de la SRL „CARITAS GROUP” și alte trei societăți comerciale, incluse în grupul cunoscut de public drept „Grupul Shor”, a datoriei în valoare totală de peste 12 miliarde lei. Acțiunea civilă împotriva „VOXIMAR-COM” SRL în valoare de circa 3 miliarde lei se află pe rol în instanța de apel.

La fel, potrivit lichidatorilor Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., la sesizarea băncilor în cauză au fost intentate multiple cauze penale, care includ și acțiuni civile intentate în procesul penal de încasare a prejudiciilor suportate de bănci”.

Vedeți ce încasări au fost înregistrate în perioada 16.10.2015 – 30.06.2017 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

Screenshot_5

Pentru trei produse autohtone, mierea, nucile și cerealele vor fi elaborate recomandări și un plan de acțiune pentru îmbunătățirea capacităților productive naționale și calității ca produse ecologice îmbunătățite și exportate cu valoare adăugată pe piețele regionale și internaționale. Aceste produse au fost selectate în cadrul primului Atelier de lucru național al Proiectului privind Evaluarea națională a exportului produselor ecologice din Republica Moldova, organizat astăzi de Ministerul Economiei și Infrastructurii de comun cu Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD).

Obiectivul Atelierului de lucru național a fost evaluarea și identificarea produsele ecologice autohtone cu un potențial de export înalt, printre care, semințe oleaginoase (floarea-soarelui și șofran), mere, strugurii, stafide, vin, sucuri de fructe și fructe uscate, nucile, merele și cerealele. De asemenea, a fost analizat potențialul turismul ecologic și sectorul ce țin de contoare de gaze, lichide și electrice.

Pentru cele 3 sectoare prioritare selectate – mierea, nucile și cerealele – vor fi elaborate recomandări și un plan de acțiune pentru îmbunătățirea capacităților productive naționale, a cadrelor de politici și de reglementare, a lanțului global de aprovizionare și a exporturilor cu valoare adăugată pentru aceste produse.

bnm

Urmare unor articole apărute în presă, Banca Națională a Moldovei (BNM), precizează, în baza informației obținute de la lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., că din momentul instituirii administrării speciale și retragerii licenței celor trei bănci, au fost inițiate multiple acțiuni civile și penale.

Astfel, în scopul încasării datoriilor și recuperării prejudiciului cauzat celor trei bănci, administratorii speciali/lichidatorii acestora au înaintat acțiuni civile în instanțele de judecată, precum și au depus sesizări de pornire a urmăririi penale în privința unor foști administratori și debitori ai băncilor.

BNM precizează că în cadrul mai multor dosare penale, băncile în proces de lichidare au fost recunoscute în calitate de parte civilă.

În același timp, Banca Națională a Moldovei menționează că, în virtutea și în limitele mandatului atribuit prin lege supraveghează procesul de lichidare silită a băncilor și a solicitat lichidatorilor băncilor examinarea suplimentară a acțiunilor ce pot fi întreprinse în vederea recuperării prejudiciului cauzat acestora.

Menționăm că reacția BNM vine după ce portalul Newsmaker.md a afirmat că lichidatorii de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank nu au inițiat acțiuni civile de recuperare a prejudiciului cauzat instituțiilor de către foști debitori și administratori ai băncilor.

export

Exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2017 s-au cifrat la 191,6 mil. dolari SUA, cu 12,0% mai mult față de luna precedentă și cu 15,7% – comparativ cu luna iulie 2016, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.

În ianuarie-iulie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 1219,9 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2016 cu 13,9%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 770,6 mil. dolari SUA (63,2% din total exporturi), fiind în creștere cu 14,5% față de ianuarie-iulie 2016, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 9,1%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 778,3 mil. dolari SUA (cu 14,2% mai mult față de ianuarie-iulie 2016), deținând o cotă de 63,8% în total exporturi (63,6% – în ianuarie-iulie 2016).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 20,9% (20,8% – în ianuarie-iulie 2016), ce corespunde unei valori de 255,2 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 14,6%, comparativ cu ianuarie-iulie 2016.