Economic

parlament9

Parlamentul a ratificat, în ședința de vineri, Acordul de împrumut și cel de grant cu Uniunea Europeană privind asistenţa macrofinanciară pentru Republica Moldova şi Memorandumul de înţelegere.

Asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, acordată de către Uniunea Europeană reprezintă o operaţiune de finanţare în valoare de până la 100 milioane euro, dintre care 60 milioane urmează să fie furnizate sub formă de împrumut şi 40 milioane euro sub formă de grant.

Sumele oferite vor fi debursate în trei tranşe egale în anul 2018. Debursarea banilor va avea loc în funcţie de progresele înregistrate în implementarea prevederilor Memorandumului cu Fondul Monetar Internațional şi a celor 28 de condiţionalităţi convenite între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Maturitatea împrumutului este de maxim 15 ani.

Intrarea în vigoare a Acordului va crea condiţii favorabile pentru creşterea economică durabilă, menţinerea stabilităţii fiscale şi macroeconomice şi va contribui la reducerea sărăciei în Republica Moldova.

Documentele au fost susținute cu votul a 69 de deputați.

parlament.jpg5

Parlamentul Republicii Moldova a votat, în ședința de ieri, Legea bugetului de stat pentru anul 2018, în lectură finală. Documentul a fost susținut de 55 de deputați.

Potrivit președintelui Comisiei economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă documentul a fost elaborat în baza prognozei dezvoltării economiei în anii 2018-2020 și a obiectivelor politicii bugetar fiscale pe anul 2018.

Astfel, parametrii bugetului de stat pe anul 2018 estimează veniturile în sumă totală de 36 618,5 mil.lei, cu o creştere de 8,4% comparativ cu anul curent. În același timp, cheltuielile bugetului de stat se estimează în sumă de 41 332,4 mil.lei, cu o creștere de 9,4 % comparativ cu cheltuielile prevăzute pentru anul 2017. Deficitul bugetului de stat pe anul 2018 se estimează în sumă de 4 713,9 mil.lei.

Alocațiile prevăzute în bugetul pe anul 2018 sunt pentru asigurarea financiară a priorităților pe domenii de activitate, conform documentelor de politici naționale și sectoriale. La fel, vor fi alocați pentru continuarea reformelor derulate în domeniul protecției sociale, sistemului educațional, sănătății, ordinii publice, justiției, asigurării implementării prevederilor legislației privind remunerarea muncii în sectorul bugetar, precum și asigurării financiare a proiectelor și acțiunilor prevăzute în acordurile cu partenerii de dezvoltare.

Tot ieri, deputații au votat în lectură finală politica fiscală și vamală pentru anul 2018. Documentul are scopul de a consolida capacitățile instituțiilor statului în vederea colectării veniturilor bugetare și eficientizarea administrării fiscale și vamale și diminuarea proporțiilor de evaziune fiscală și vamală.

De asemenea, Parlamentul a aprobat în lectură finală Legea bugetului asigurărilor sociale de stat și cea a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul viitor.

Potrivit Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2018, veniturile sunt estimate în sumă de 19 mlrd 312 mln lei, cu o creștere de 1 mlrd 798 mln lei în raport cu veniturile aprobate pentru anul curent. Totodată, în structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul viitor, 65 la sută vor constitui resursele generale ale BASS și 35% – transferurile de la Bugetul de stat.

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 sunt estimate la 19 mlrd 312 mln, cu o creștere de 1 mlrd 798 mln lei în raport cu veniturile aprobate pentru anul curent. Acestea vor acoperi subprogramele BASS, în corespundere cu prioritățile politicilor sectoriale.

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2018 prevede venituri și cheltuieli egale, în sumă de 6 659 025,2 mii lei. Totodată, comparativ cu 2017, este prevăzută majorarea veniturilor cu 10,2%, iar a cheltuielilor cu 8,5%. Costul poliței de asigurare medicală obligatorie în 2018 va rămâne la nivelul ultimilor patru ani – 4 056 de lei.

Potrivit Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, legile bugetare anuale se examinează şi se adoptă în două lecturi: – în prima lectură se aprobă indicatorii generali ai bugetului (veniturile, cheltuielile şi soldul bugetului), și în a doua lectură proiectul legii se examinează şi se votează pe articole sau, după caz, în ansamblu, ținând cont de propunerile şi obiecţiile înaintate la proiect, iar îmbunătăţirea părţii textuale a legii vor fi luate în consideraţie la redactarea finală a proiectului.

guvern

Companiile membre ale Uniunii Agențiilor Imobiliare (UAI) din Moldova cer Guvernului să aprobe proiectul de lege care prevede decriminalizarea infracțiunilor economice. Reprezentanții organizației consideră că operarea modificărilor date la legislație va oferi o gură de oxigen mediului de afaceri, care își desfășoară activitatea onest în raport cu instituțiile statului.

”Schimbarea de atitudine este mai mult decât necesară în condițiile în care legislația actuală lasă loc pentru abuz. O suspiciune vagă a instituțiilor de control, deseori, declanșează procese ce plasează afacerile într-o zonă la limita falimentului. În consecință, statul pierde încasări la buget, oamenii rămân fără un loc de muncă, iar patronii sunt descurajați să mai investească”, se arată într-un comunicat al organizației. 

“Contribuabilii nu trebuie tratați asemenea unor criminali. Nu credem că intervenția brutală a instituțiilor de control poate dezvolta economia. Mai ales că activăm pe o piață mica, o piață cu un număr redus de consumatori”, declară Andrian Toderașcu, președintele Uniunii Agențiilor Imobiliare. 

În opinia președintelui Uniunii, Andrian Toderașcu, ”Guvernul va demonstra consecvență în acțiunile sale dacă, după reducerea numărului de instituții cu drept de control la întreprinderi de la  60 la 13, va trece la o altă etapă de încurajare a mediului de afaceri”. 

Acesta mai constată că Executivul actualul are o viziune clară în raport cu mediul de afaceri și se vrea mai curând partener, decât o autoritate. 

Amintim că inițiativa de a diminua sancțiunile penale pentru business, cu acordarea șansei de reparare a prejudiciului cauzat, a fost lansată recent de Partidul Democrat din Moldova. Proiectul de lege în acest sens a fost elaborat de Ministerul Justiției și supus consultărilor publice cu toate părțile interesate.

Anterior, Asociația Investitorilor Străini a cerut Guvernului, Parlamentului și președintelui să susțină inițiativa legislativă respectivă a Ministerului Justiției, care va îmbunătăți substanțial climatul de afaceri și cel investițional din Republica Moldova. De asemenea, AIS îndeamnă reprezentanții altor asociații de business și comunității de afaceri să se alăture acestei adresări. Proiectul autorităților a fost apreciat pozitiv și de Banca Mondială.

Sursa: today.md

banca mondiala

Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova încurajează adoptarea setului de legi pentru limitarea abuzurilor față de business. Declarația a fost făcută de către șeful proiectului Băncii Mondiale Reforma Climatului Investițional în Moldova, Lily Beghiasvili.

„În general, decriminalizarea este o politică foarte bună în orice țară și creează condiții favorabile pentru dezvoltarea businessului. Partenerii de dezvoltare sunt alături de voi. Vom continua să vă oferim suport”, a dat asigurări reprezentantul Băncii Mondiale.

Proiectul elaborat de Ministerul Justiției limitează atribuțiile poliției și altor structuri de control în raport cu oamenii de afaceri. Astfel, în cazul unor abateri, agenții economici vor avea posibilitatea să evite sancțiunile penale în cazul în care vor repara prejudiciul cauzat. Potrivit inițiativei legislative, organele cu funcţii de control de stat ar urma să capete competențe exclusive de constatare a unui șir de acțiuni cu caracter economic, notează timpul.md.

Official-letter

Foreign Investors Association, established in 2003 and which includes some of the largest foreign investment companies in the Republic of Moldova, actively promotes actions aimed at improving the investment climate. The Government and the Parliament have recently adopted a series of reforms of the regulatory framework, in particular in the field of state control over the business activity and permissive acts.

However, these reforms have less covered an important segment of state interference in business activity – the law enforcement bodies. Today, the law enforcement bodies, in particular the Economic Fraud Investigation Division, subordinated to the Ministry of Internal Affairs, and the National Anticorruption Center, enjoy a range of competences such as to seize goods, documents, information systems, to arrest, make proposals to preventively arrest and others, which may lead to a stop in the business activity and laying off of employees. Abusive enactment of such measures may cause major losses to the entrepreneurs and may ultimately determine the decrease in the potential to attract investments to Moldova, as a result of the deteriorated image of the investment climate.

Therefore, the Association welcomes, in principle, the initiative of the Ministry of Justice to promote the draft law amending and supplementing certain legislative acts (Criminal Code, Criminal Procedure Code, Contravention Code and other legislative acts) aimed at improving the investment climate by introducing less repressive criminal norms related to economic crimes and establishing additional procedural safeguards against abuses by the law enforcement and control bodies.

The draft was discussed in several meetings organized by both the Ministry of Justice as well as the Economic Council to the Prime Minister. The last meeting, with the participation of the Prime Minister, was held on 08.12.2017. Given the publicly launched suspicions referring to the recent high profile banking fraud cases, the participants to that meeting wanted to make sure that all the persons involved in these cases would not also benefit from the provisions of this initiative.

We understand and commend the fact that the Ministry of Justice has accepted to make changes, which would guarantee that this does not happen, and proposed to organize an additional technical meeting to discuss further proposals from the stakeholders with the subsequent completion of the draft.

To follow up on the above, we believe it is opportune to expressly provide for in the draft the manner in which the acts of the control bodies can be challenged, which would avoid putting the individual/legal entity in the situation of having to tacitly accept the accusations which are brought up to them and accept the starting of the criminal case.

We also draw your attention to a series of other provisions, which raise concerns among the business community, such as for instance:

  • Applying criminal liability for not obtaining any permissive act required for business operation, including regardless of the damages caused;
  • Applying criminal liability for concluding any anticompetitive agreement which causes extremely large scale damages or which generate extremely high profits (in international practice, such liability applies only in case of cartels, not vertical agreements);
  • If, during a control, a control body identifies that a crime had been committed, it has to mention in its control act the exact amount of damages caused by the crime and the actions which must be undertaken to remedy the violation. The act of control cannot be challenged in the court and serves as evidence for the criminal prosecution. There is the risk that common procedural safeguards, applicable to collecting evidence in the course of a criminal prosecution (including against self-incrimination) be disregarded by the control body;
  • Applying criminal liability for doing business in violation of the intellectual property rights and not indicating the fiscal code in the documents or indicating it with mistakes (it is not clear how these two issues can be combined).

In relation to the above, we express our readiness to continue the consultations with the authorities of the Republic of Moldova for finalizing the respective draft, taking into account the relevant comments, and we kindly call upon the Government, the Parliament and the President of the Republic of Moldova to support the respective legal initiative of the Ministry of Justice, that will substantially improve the business and investment climate in the Republic of Moldova.

The Foreign Investors Association also urges the representatives of other business associations and business community to join this call.

source: fia.md

interviu-cu-presedintele-asociatiei-investitorilor-straini-din-moldova-fia--alexander-koss-44

Asociația Investitorilor Străini (AIS) salută inițiativa Ministerului Justiției de a promova decriminalizarea unor abateri economice. Acest lucru va duce la îmbunătățirea climatului investițional, prin introducerea unor norme penale mai puţin represive în ceea ce priveşte infracţiunile economice şi stabilirea unor garanţii procesuale suplimentare împotriva abuzurilor organelor de drept şi a organelor de control, se arată într-o scrisoare de poziție a AIS.

Reformele anterioare mai puțin au acoperit un segment important al imixtiunii statului în activitatea de întreprinzător – organele de drept, atrag atenția reprezentanții organizației. Potrivit lor, în prezent, organele de drept, în special Direcția Investigarea Fraudelor Economice din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și Centrul Național Anticorupție, se bucură de un şir de competențe, cum ar fi cele de ridicare a bunurilor, documentelor, sistemelor informaţionale, reținere, de propunere spre arestare preventivă și altele, care pot conduce la sistarea activității de afaceri, disponibilizarea angajaților. Aplicarea abuzivă a unor asemenea măsuri poate provoca pierderi majore pentru antreprenori și determina, în cele din urmă, reducerea potențialului de atragere a investițiilor în Moldova, urmare a deteriorării imaginii climatului investițional. 

Reprezentanții Asociației Investitorilor Străini menționează că proiectul a fost discutat în câteva ședințe organizate atât de către Ministerul Justiției, cât și pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. ”Având în vedere suspiciunile lansate în public referitoare la cazurile de rezonanță recente de fraudă bancară, participanții au dorit să se asigure că cei implicați în aceste cazuri nu vor beneficia și ei de prevederile inițiativei. Înţelegem şi salutăm faptul că Ministerul Justiției a acceptat să opereze modificări prin care să fie garantat că acest lucru nu se va întâmpla și a propus organizarea unei întrevederi tehnice pentru a discuta propunerile suplimentare, parvenite de la cei interesați, cu definitivarea ulterioară a proiectului”, se arată în scrisoare.

Totodată, investitorii străini consideră oportună menționarea expresă în proiect a modalității de contestare a actelor organelor de control, fapt ce va evita punerea persoanei fizice/juridice în situația de a accepta tacit acuzațiile aduse sau de a accepta intentarea dosarului penal. 

De asemenea, ei atrag atenţia asupra unui şir de alte prevederi care ridică îngrijorări la mediul de afaceri, de exemplu instituirea răspunderii penale pentru neobţinerea actelor permisive, pentru încheierea oricărui acord anticoncurențial care cauzează daune în proporţii deosebit de mari sau generează profituri în proporţii deosebit de mari (în practica internaţională, asemenea răspundere se aplică doar în cazul cartelurilor, nu şi a acordurilor verticale);

În cazul în care, în cursul unui control, un organ de control constată că a fost săvârșită o infracțiune, el trebuie să menționeze în actul său de control cuantumul exact al daunelor provocate de infracțiune și acțiunile care trebuie întreprinse pentru remedierea încălcării. Actul de control nu poate fi atacat în instanță şi servește ca probă pentru urmărirea penală. Există riscul ca garanțiile procedurale obișnuite aplicabile colectării de probe în cursul unei urmăriri penale (inclusiv împotriva auto-incriminării) să nu fie respectate de organul de control, se mai arată în scrisoare.

Asociația Investitorilor Străini solicită Guvernului, Parlamentului și președintelui să susțină inițiativa legislativă respectivă a Ministerului Justiției, care va îmbunătăți substanțial climatul de afaceri și cel investițional din Republica Moldova. De asemenea, AIS îndeamnă reprezentanții altor asociații de business și comunității de afaceri să se alăture acestei adresări.

Inițiativa de a diminua sancțiunile penale pentru business, cu acordarea șansei de reparare a prejudiciului cauzat, a fost lansată recent de Partidul Democrat din Moldova. Proiectul de lege în acest sens a fost elaborat de Ministerul Justiției și supus consultărilor publice cu toate părțile interesate, citează politics.md.

kroll2

Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că deocamdată nu a primit cel de-al doilea raport de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson, dar a finalizat discuțiile purtate cu consorțiul internațional privind posibilitatea publicării unor informații ce se vor conține în acest document.

Companiile Kroll și Steptoe & Johnson au acceptat elaborarea unei sinteze care va fi dată publicității, urmare solicitării autorităților Republicii Moldova, care au subliniat importanța informării publicului și partenerilor de dezvoltare despre rezultatele investigației, fără a prejudicia șansele de recuperare a activelor delapidate.

Astfel, Banca Națională va publica sinteza raportului care urmează să fie transmisă de consorțiul internațional. În același timp, documentele de lucru care includ analizele detaliate ale urmăririi fondurilor fraudate vor fi expediate organelor de resort din Republica Moldova.

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson și-au reconfirmat disponibilitatea de a colabora  cu organele de anchetă și urmărire după livrarea raportului, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan național.

guvern

Un nou raport publicat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) arată că Moldova a înregistrat mai multe succese în ceea ce ține de implementarea reformelor necesare țării. Potrivit instituției, unul dintre factorii principali ai acestor succese este semnarea de către țara noastră a programului de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, în valoare de 179 milioane euro. Acest lucru a permis deblocarea finanțărilor din partea UE și Banca Mondială.

„Potrivit experţilor BERD, autorităţile din Moldova au înregistrat progrese în soluționarea problemei vulnerabilității din sectorul bancar. Modificările legislative adoptate anul trecut au acordat Băncii Naționale instrumente suplimentare şi au permis identificarea beneficiarilor proprietarilor băncilor, precum şi a părţilor ffiliate. Alte modificări la legislaţia bancară instituie o pedeapsă mai dură în cazul conducătorilor, administratorilor şi acţionarilor băncilor pentru neregulile admise. Experţii BERD au atestat că Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare a fost creat în aprilie curent, pentru a consolida infrastructura financiară şi a crește protecţia în cazul atacurilor de tip raider”, notează agenția Infomarket.

De asemenea, specialiștii din cadrul BERD au remarcat reformele din domeniul energetic, realizate de autoritățile de la Chișinău. La fel, adoptarea de către Parlament a legii privind energia electrică și gazele naturale a adus o contribuție considerabilă la implementarea Pachetului energetic III al UE.

BERD a apreciat și reforma Guvernului și reducerea numărului de ministere, reformarea sistemului de pensii și reducerea presiunii față de mediul de afaceri, reforme adoptate de Guvern pe parcursul acestui an.

foto-img_0484

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectele de lege pentru ratificarea Acordurilor de grant și de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova şi a Memorandumului de înţelegere conex, semnate pe 23 noiembrie curent, la Bruxelles.

Asistența macrofinanciară oferită Republicii Moldova este în valoare totală de 100 milioane de euro, dintre care 60 milioane de euro vor fi acordate sub formă de împrumut, iar 40 milioane de euro – sub formă de grant. Resursele financiare vor fi alocate în trei tranșe egale, în funcție de progresele înregistrate în implementarea prevederilor Memorandumului cu Fondul Monetar Internațional și a condiționalităților stabilite între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Asistența macrofinanciară din partea UE va contribui la crearea unui cadru macroeconomic stabil în țara noastră, favorabil pentru implementarea reformelor structurale.

Pachetul de documente urmează să fie expediat Parlamentului pentru examinare.

dfghjklșț

În rezultatelor discuțiilor purtate dintre autoritățile Republicii Moldova și Ucrainei, partea ucraineană a acordat colegilor moldoveni o cotă suplimentară de 5000 autorizații pentru transportul internațional de mărfuri.

Potrivit înțelegerilor, transportatorii din Republica Moldova vor avea posibilitatea de a transporta încărcături atât în regim bilateral, cât și pe tranzit pe teritoriul ucrainean, potrivit Ministerului Economiei.

În cadrul întrevederii la Tbilisi, la Summitul „Tbilisi Belt and Road Forum 2017”, premierii Republicii Moldova și Ucrainei, au convenit asupra majorării, la anul viitor, a cotelor pentru transportatorii internațional de mărfuri de la 43 până la 60 de mii de autorizații. Totodată, Premierii Pavel Filip și Vladimir Groisman au convenit asupra majorării termenului de aflare a conducătorilor auto internaționali din Republica Moldova pe teritoriul Ucrainei. Astfel, aceștia vor avea posibilitatea să se afle pe teritoriul țării vecine pentru o perioada mai mare de 90 de zile.

Anterior viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministrul Economiei și Infrastructurii a semnat ordinul privind aprobarea criteriilor de eliberare a unor tipuri de autorizații operatorilor de transport rutier, la cerere, de categoria I, de tipul ”Ucraina bilateral/tranzit”.

Potrivit ordinului documentele respective vor fi eliberate de Agenția Națională Transport Auto, nu mai mult de o autorizație pentru fiecare autovehicul din parcul eligibil al fiecăruia solicitat, cu respectarea procedurilor stabilite de prevederile Codului transporturilor rutiere, adoptat prin Legea nr. 150 din 17 iulie 2014.

Ordinul a fost emis în scopul valorificării autorizațiilor suplimentare, solicitate de partea moldovenească de la autoritățile de la Kiev, pentru a asigura toți operatorii de transport rutier cu autorizații de tipul ”Ucraina bilateral/tranzit”.

Conform indicațiilor vicepremierului Octavian Calmîc, Ministerul Economiei și Infrastructurii va monitoriza procedura de eliberare și utilizare ulterioară de operatori a autorizaților.

Anterior, Ucraina a acordat Republicii Moldova, suplimentar, 3000 de autorizații pentru transportul internațional de mărfuri.