De la 1 august se interzice intrarea în Republica Moldova a străinilor și apatrizilo

border.gov.md

Se interzice intrarea în Republica Moldova, până la 1 august 2020, a străinilor și apatrizilor, cu următoarele excepții:

1) membrii de familie ai cetățenilor Republicii Moldova, la prezentarea unui document confirmativ (ex. certificat de căsătorie, certificat de naștere, etc.);
2) persoanele care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități (ex. buletin de identitate pentru refugiați, apatrizi, beneficiari de protecţie umanitară; confirmare a dreptului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova, etc.);
3) persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ (ex. legitimație de serviciu; foaie de parcurs; contract de muncă; extras din registrul de stat al persoanelor juridice; contract de prestare a serviciilor, etc.);
4) membrii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar, la prezentarea unui document confirmativ (ex. legitimația de acreditare; permis de ședere, etc.);
5) persoanele în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare, la prezentarea unui document confirmativ privind acceptarea în țara de destinație (ex. permis de ședere; contract de muncă; document care atestă relația familială; bilet avia etc.);
6) persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoțitorul, după caz, la prezentarea unui document confirmativ (ex. programare la instituția medicală; actul eliberat de instituția medicală ce confirmă tratamentul medical, etc.);
7) persoanele care călătoresc din motive umanitare (ex. deces, îmbolnăvire/persoană în etate care necesită îngrijitor), inclusiv însoțitorul, după caz, la prezentarea unui document confirmativ (ex. certificat de deces; document eliberat de instituția medicală; etc.);
8) lucrătorii transfrontalieri, la prezentarea unui document confirmativ (ex. contract de muncă; legitimația de serviciu; document confirmativ din partea angajatorului, etc.);
9) conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren, la prezentarea unui document confirmativ (ex. legitimație de serviciu; lista membrilor echipajului aeronavei; foaia de parcurs; lista personalului însoţitor la bordul trenului, etc.).

Excepții de la respectarea regimului de autoizolare

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, în mod obligatoriu vor completa și semna fișa epidemiologică.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova, în mod obligatoriu vor completa și semna Declarația pe propria răspundere de respectare a regimului de autoizolare pe o perioadă de 14 (paisprezece) zile.

Se interzice ieșirea, până la 1 august 2020, din Republica Moldova a persoanei aflate în regim de autoizolare.

În cazul dacă nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligate să completeze și să semneze Declarația pe propria răspundere de respectare a regimului de autoizolare pe o perioadă de 14 (paisprezece) zile, următoarele categorii de persoane:

1) conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren (la prezentarea unui document confirmativ ex. legitimație de serviciu; lista membrilor echipajului aeronavei; foaia de parcurs; lista personalului însoţitor la bordul trenului, etc.);
2) persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative ex. programare la instituția medicală; actul eliberat de instituția medicală ce confirmă tratamentul medical, certificat de deces; etc.));
3) elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ din alte state, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior, la prezentarea unui document confirmativ (carnet de student/elev; confirmarea din partea instituției de învățământ; ordinul/contractul de înmatriculare la instituția de învățământ, etc.);
4) persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ (ex. legitimație de serviciu; foaie de parcurs; contract de muncă; extras din registrul de stat al persoanelor juridice; contract de prestare a serviciilor, etc.);
5) lucrătorii transfrontalieri (la prezentarea unui document confirmativ ex. contract de muncă; legitimația de serviciu; document confirmativ din partea angajatorului, etc.);
6) membrii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar (la prezentarea unui document confirmativ ex. legitimația de acreditare; permis de ședere, etc.);
7) persoanele în tranzit (la prezentarea unui document confirmativ privind acceptarea în țara de destinație ex. permis de ședere; contract de muncă; document care atestă relația familială; bilet avia etc.);
8) persoanele, cărora nu li s-a autorizat intrarea în statul vecin (România sau Ucraina), prin punctele de trecere rutiere (ex. decizia de neautorizare eliberată de autoritatea de frontieră a statului vecin).

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova poate fi efectuată direct, fără oprire, prin următoarele culoare instituite între punctele de trecere a frontierei de stat:
a) Giurgiulești-Galați, rutier – Giurgiulești-Reni, rutier;
b) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Leușeni-Albița, rutier;
c) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Tudora-Starokazacie, rutier;
d) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Palanca-Maiaki – Udobnoe, rutier.

Aceste culoare pot fi utilizate pentru tranzitare în ambele direcții.
În cazul tranzitării veți primi un act privind itinerarul de tranzitare și timpul necesar acordat pentru ieșirea din Republica Moldova, acest timp fiind limitat, de o durată scurtă, atât cât este necesar pentru a ajunge la punctul de trecere de ieșire din țară.

You may also like

Comments are closed.

By