MĂSURILE care rămân în vigoare, după anularea stării de urgență

medici covid

Conform Hotărârii nr. 10 din 15 mai 2020, emisă de Comisia națională extraordinară de sănătate publică, au fost stabilite măsurile care rămân obligatorii pentru cetățeni, dar și restricțiile care au fost anulate.

În acest sens, până la data de 30 iunie 2020 este interzisă aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.

La fel, rămâne ca măsură obligatorie respectarea distanței sociale, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice și măsurile de igienă.

Până la data de 30 iunie (cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică) cetățenilor le este interzis:

- aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă;

- aflarea persoanelor pe terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement;

- părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu;

- organizarea şi desfășurarea tuturor activităților/competițiilor cu caracter cultural–sportiv, precum și alte măsuri/evenimente în spații/clădiri închise;

- intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepții:

  1. membri de familie ai cetățenilor RM;
  2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
  3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
  4. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
  5. pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare.

Totodată, persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 zile.

Conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor și brigăzile garniturilor de tren, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 zile.

La fel, este interzisă activitatea unităților de agrement și recreere (sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor), dar și activitatea piețelor comerciale din or. Chișinău și Bălți.

Sunt sistate activitățile centrelor comerciale la nivel național, cu asigurarea funcționării în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice.

Rămâne valabilă decizia de suspendare a curselor aeriene regulate de pasageri, charterelor aeriene regulate de pasageri, rutelor feroviare internaționale de transport de pasageri, transportului rutier de persoane în trafic internațional prin servicii regulate, regulate speciale, ocazionale și în regim taxi, cu relansarea treptată în funcție de situația epidemiologică.

Cetățenilor le este permis:

- comercializarea produselor la pachet și în regim catering prin unitățile de alimentație publică și prin unitățile ce comercializează produse de patiserie, panificație și alte produse alimentare cu vânzare la geam;

- comercializarea produselor alimentare la pachet prin unitățile de alimentație publică din cadrul unităților de comercializare a produselor petroliere, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității;

Comerțul ambulant, se va desfășura în baza autorizaţiei de amplasare emise de autoritatea publică locală, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19, cu amplasarea punctului de comerț la o distanță de 3 metri unul de celălalt.

- organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu), cu excepția spațiilor care sunt în adiacentul instituțiilor publice, de învățămînt, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție;

- întrunirile cu caracter religios (oficierea serviciilor divine sau altor manifestări tradiţionale religioase) dar, se vor desfășura strict în aer liber (curțile bisericilor, mănăstirilor, altor culte religioase), cu respectarea obligatorie a distanței sociale de minim 2 metri și cu purtarea obligatorie de către toți participanții a măștilor de protecție.

Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile subordonate, vor monitoriza în continuare respectarea măsurilor obligatorii, iar angajații IGP și IGC vor informa cetățenii depre riscurile care există și vor aplica sancțiuni, în cazul unor abateri de la prevederile legale.

You may also like

Comments are closed.

By