DEZASTRU TOTAL după auditul privind trecerile subterane: DATORII de 16 mln de lei, venituri ratate și pavilioane ilegale

subterana

Nereguli grave au fost depistate în urma auditului efectuat de Primăria Chișinău cu privire la starea trecerilor subterane din capitală. Potrivit lui Ion Ceban, în această direcție este un dezastru total.

Primele constatări arată că Primăria Chișinău a ratat surse de venit, iar chiriașii au datorii de peste 16 milioane de lei.

Iată cele mai importante constatări.

1. Edificarea pe terenurile situate deasupra intrărilor/ ieșirilor pasajelor subterane a 17 pavilioane comerciale, inclusiv construite în lipsa documentelor permisive sau cu abateri de la prevederile acestora

2. Ratarea de către municipalitate a unor surse importante de venit, care ar putea constitui de până la 500%-600% din venitul calculat în prezent

3. 14 din 22 de locatari au încheiat, cu încălcarea procedurilor stabilite, contracte de sublocațiune, iar plata de chirie percepută de către aceștia de la terți a depășit de până la 15 ori cuantumul stabilit de APL

4. În pofida faptului că tariful de bază pentru chiria spațiului proprietate publică a crescut, în perioada auditară, cu circa 14%, calculul și respectiv încasarea plăților pentru chiria spațiilor s-a diminuat, ajungând în 2019 la cel mai scăzut nivel.

5. Achitarea anuală a plăților de locațiune pentru suprafețele ocupate constituie doar 48 la sută din suma total calculată, în consecință la situația din 01.01.2020 locatarii au acumulat datorii în valoare de 16,4 milioane lei.

6. Din cauza carențelor, APL a ratat posibilitatea de a încasa sumă de 6,83 milioane lei (termen de prescripție expirat); ezită încasarea silită din contul datoriilor de locațiune a circa 4,23 milioane lei; tergiversează întreprinderea acțiunilor în vederea recuperării creanțelor în sumă de circa 501,5 mii lei.

7. Insuficiența investițiilor în reparația pasajelor subterane a adus la starea deplorabilă a acestora, astfel din numărul total de 20 de pasaje existente, doar două se află în stare bună sau relativ bună, 11– satisfăcătoare, iar 7 sunt în stare nesatisfăcătoare, prezentând un risc înalt pentru accidentarea pietonilor și neasigurând un nivel necesar al securității traversării, inclusiv prin lipsa infrastructurii accesibile persoanelor cu mobilitate redusă (persoane cu dezabilități locomotorii, părinți cu cărucioare sau bătrâni).

O parte din documente pe care le-am putut face public, au fost plasate pe site-ul Primăriei municipiului Chișinău. Mai multe detalii AICI.

Amintim că în următoarele zile urmează să se înceapă renovarea trecerii subterane de la Viaduct. Municipalitatea nu va oferi niciun leu din bugetul local. Banii urmează să fie oferiți de un agent economic din zonă.

You may also like

Comments are closed.

By