Noi reguli pentru candidații la funcția de director al instituțiilor medico-sanitare publice

spital.jpg8

Executivul a aprobat Proiectul hotărârii de Guvern în vederea modificării Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi Contractului-tip de management al instituţiei („Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1016/2016).

Scopul proiectului este optimizarea mecanismului de anunţare şi efectuare a concursului pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei medico-sanitare publice, asigurarea transparenței și competivității, stabilirea unor condiţii pentru participanţii la concurs care să sporească nivelul de profesionalism al managerilor instituțiilor medico-sanitare publice.

Potrivit noilor amendamente, Regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice va prevedea desfășurarea concursului în următoarele etape: evaluarea dosarelor; evaluarea competențelor profesionale; evaluarea proiectului de dezvoltare al instituției pe 5 ani; interviul.

Novator este elementul evaluării competențelor profesionale ale candidaților, etapă ce se va desfășura de către Școla de Management în Sănătate Publică a USMF „N. Testemițanu”, conform metodologiei stabilite de minister. Această etapă va servi un filtru de apreciere a nivelului de cunoștințe teoretice, dar și practice necesare unui manager al instituții medico-sanitare publice.

De asemenea, pentru asigurarea transparenței modului de desfășurare a concursului, ședințele comisiei vor fi publice, cu posibilitatea participării oricărei persoane interesate, în calitate de observatori.

Comisia de concurs va fi într-o componență mai complexă, din care vor face parte atât reprezentanții ministerului, fondatorul, reprezentanții societății civile din consiliul de administrație a instituției, a colectivului de muncă cât și Federația Sindicală „Sănătatea”.

Pentru sporirea nivelului de responsabilitate asumată, dar și motivarea de a crește profesional gradual, s-a introdus cerința privind vechimea în muncă într-o funcție de conducere de cel puțin 5 ani.

You may also like

Comments are closed.

By