ARBI a aplicat sechestru pe bunuri şi conturi în valoare de 1 500 000 lei

img

Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a aplicat sechestru pe bunuri şi conturi în valoare de 1 500 000 de lei. În prezent, Agenţia are în procedură 107 delegaţii.

2.     Au fost efectuate 11 analize operaţionale în privinţa a 119 persoane, 33 de analize fiind în proces de elaborare.

3.     Direcţia legislaţie a expediat autorilor 16 rapoarte de expertiză anticorupţie şi 10 avize. 15 materiale sunt în proces de examinare.

4.     Direcţia juridică a participat la 9 şedinţe de judecată.

5.     Au fost înregistrate 1155 de materiale în cancelaria Centrului, dintre care 32 sunt petiţii.

6.     La linia naţională anticorupţie au fost recepţionate 68 de apeluri, 5 din ele fiind de competenţa CNA.

7.     În penitenciare, sunt deţinute 13 persoane, arestate în cadrul dosarelor gestionate de CNA, 6 – în izolatorul Centrului şi 2 – la domiciliu. În total sunt 21 de persoane arestate.

8.      Au fost eliberate 76 de caziere de integritate.

9.     Direcţia educaţie anticorupţie a continuat instruirile în domeniul ocrotirii sănătăţii, în cadrul ANP şi IGP. În total, timp de o săptămână, au fost organizate 32 de instruiri pentru 1672 de audienţi. În această săptămână, sunt planificate 21 de instruiri.

10.   Au fost transmise spre soluţionare 8 cauze penale, 17 dosare au fost pornite şi altele 5 au fost recepţionate de la alte instituţii. De asemenea, au fost iniţiate 18 procese penale.

You may also like

Comments are closed.

By