CC a confirmat rezultatele referendumului republican consultativ din 24 februarie

buletin referendum

Curtea Constituţională a confirmat astăzi rezultatele referendumului republican din 24 februarie 2019. Curtea a constatat că rezultatul referendumului depinde de îndeplinirea cumulativă a două condiții: una referitoare la numărul minim de cetățeni care trebuie să participe la referendum pentru ca acesta să fie valabil (cvorumul legal de participare) şi una referitoare la numărul de voturi valabil exprimate, care determină rezultatul referendumului. Aceste condiții sunt prevăzute de articolul 181 şi, respectiv, de articolul 178 alin. (1) din Codul electoral.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, condiția referitoare la cvorumul de participare a fost îndeplinită, iar cu privire la rezultate, pentru ambele întrebări supuse referendumului, majoritatea cetățenilor a votat pentru.

Din examinarea documentelor trimise de către Comisia Electorală Centrală rezultă că referendumul s-a desfăşurat cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege, neînregistrându-se încălcări sau incidente de natură să conducă la modificarea rezultatului referendumului.

Curtea Constituţională a constatat că:

– din totalul de 2 803 608 de persoane înscrise în listele electorale de bază, la vot au participat 1 144 261 de alegători (39,78%), dintre care 744 529 au votat pentru la întrebarea „Sunteți pentru reducerea numărului deputaților din Parlament de la 101 la 61?”, iar 266 188 au votat contra.

– din totalul de 2 804 079 de persoane înscrise în listele electorale de bază, la vot au participat 1 143 397 de alegători (39,74%), dintre care 808 266 au votat pentru la întrebarea „Sunteți pentru ca poporul să poată revoca (demite) deputații din funcție dacă nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile lor?”, iar 202 497 au votat contra.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

You may also like

Comments are closed.

By