Compensația bănească anuală acordată profesorilor din școli nu se va include în venitul brut al acestora

profesor elev

Facilitățile impozabile acordate de angajator nu se vor aplica creditelor acordate de bănci angajaților săi în condițiile generale ale pieței. Parlamentul a votat, în ședința de astăzi, modificarea unor acte legislative în acest sens, în lectură finală.

Inițiativa legislativă aparține deputaților Andrian Candu și Ștefan Creangă și are ca scop excluderea determinării mărimii facilităţii fiscale acordate de angajator în cazul în care o instituţie financiară acordă angajatului său un credit/împrumut conform condiţiilor generale de acordare a creditelor şi împrumuturilor.

Totodată, în venitul brut nu se va include compensația bănească anuală acordată personalului didactic din instituțiile publice de învățământ general. La fel, se propune ca cheltuielile aferente reparaţiei mijloacelor de transport proprii utilizate la prestarea serviciilor de transport rutier de persoane în regim de taxi să se permită spre deducere în mărime de 100%.

Altă modificare prevede că, contribuabilii care încetează activitatea pe parcursul perioadei fiscale, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin de 250 de lei pentru fiecare lună în care a desfășurat activitate. Pentru contribuabilii care încetează activitatea pe parcursul perioadei fiscale, calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activități independente, care nu poate constitui mai puțin de 250 de lei pentru fiecare lună în care a desfășurat activitate.

Proiectul reglementează și cote TVA reduse, în mărime de 10%, la serviciile de cazare în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă prestate de către agenţii economici. Cote TVA, reduse cu 10% se vor aplica și la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfășurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică.

Proiectul a fost susținut, în lectură finală, de către 57 de deputați din cei prezenți la ședință.

sursa: parlament.md

You may also like

Comments are closed.

By