Accidentele rutiere soldate doar cu daune materiale nesemnificative ar putea fi documentate printr-o procedură simplificată

accident_0

Accidentele rutiere soldate doar cu daune materiale nesemnificative ar putea fi documentate printr-o procedură simplificată de constatare amiabilă. Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a examinat, în ședința de astăzi, modificări ale legislației în acest sens.

Potrivit proiectului, procedura de constatare amiabilă constă în completarea şi semnarea de către conducătorii de autovehicule, implicaţi în accident, a unui formular de constatare amiabilă de accident, cu recunoaşterea vinovăţiei de către persoana răspunzătoare de producerea acestuia. Ulterior, formularul este prezentat asigurătorului persoanei vinovate împreună cu cererea de despăgubire.

Formularul de constatare amiabilă de accident prevede în mod obligatoriu informaţii despre circumstanţele producerii, datele personale de identificare ale conducătorilor şi autovehiculelor implicate, datele din poliţele de asigurare RCA sau certificatul de asigurare „Carte Verde”, daunele cauzate autovehiculelor, precum şi alte informaţii stabilite în actele normative ale autorităţii de supraveghere. Formularul va conţine două pagini autocopiative, cu aceeaşi valoare juridică şi vor fi eliberate asiguratului de către asigurător, odată cu poliţa de asigurare RCA sau la cerere.

Această noua procedură este o soluţie de constatare a faptelor, circumstanţelor şi a persoanei vinovate de producerea accidentului, alternativă procedurii aplicate de către angajaţii organelor afacerilor interne, ai unităţilor de pompieri şi ai procuraturii, şi este aplicabilă prin voința benevolă a părților.

Procedura simplificată se va aplica în cazul accidentelor în care sunt implicate doar două autovehicule, accidentul este soldat cu daune materiale nesemnificative și nu sunt vătămări corporale. Totodată, posesorii autovehiculelor implicate în accident trebuie să deţină poliţa de asigurare RCA sau certificatul de asigurare „Carte Verde” valabile şi emise cu cel puţin 24 de ore anterior producerii accidentului.

Autorii propun ca noile prevederi să intre în vigoare la expirarea a 12 luni de la data publicării, pentru cazurile de accident cu implicarea autovehiculelor ai căror posesori sau utilizatori deţin poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă. Totodată, pentru cazurile de accident cu implicarea autovehiculelor ai căror posesori sau utilizatori deţin certificatul de asigurare „Carte Verde” noile prevederi vor intra în vigoare la expirarea a 24 luni de la data publicării.

La rândul lor, membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică au propus reducerea în jumătate a termenelor de intrare în vigoare.

Proiectul urmează a fi examinat și votat în ședința plenară a Legislativului.

You may also like

Comments are closed.

By