Accesul la terenurile agricole din raionul Dubăsari a fost restabilit începând cu 1 august 2018

camp agricultura tractor dse

În conformitate cu Decizia protocolară „Cu privire la unele măsuri de reglementare a problemelor legate de realizarea Mecanismului din anul 2006 referitor la utilizarea terenurilor agricole, amplasate în r. Dubăsari, după traseul Tiraspol – Camenca”, din 25 noiembrie 2017 și în corespundere cu prevederile pct. 6 din Protocolul ședinței formatului de negocieri ,,5+2″ de la Roma din 29-30 mai 2018, începând cu 1 august 2018 se restabilește Mecanismul din anul 2006.

În cadrul relansării procesului de restabilire a accesului la terenurile agricole, unul complex și amplu, în care obiectul procesului a constituit suprafața de 6494,9 ha și aproximativ 5561 de deținători de terenuri, către data de 1 august 2018, au recepționat 99 de certificate de acces pentru posesie, folosință, inclusiv prelucrare a terenurilor agricole pentru o suprafață de 5241, 68 ha și adițional 19 certificate fiind emise, pentru o suprafață de 48 ha în vederea transmiterii acestora beneficiarilor, care constituie aproximativ 82% din suprafața totală procesată.

Diferența de 18% din suprafața totală a terenurilor constituie deținătorii care nu au depus seturile de documente necesare, cei care se află peste hotarele țării, terenurile aflate la balanța administrației publice locale, precum și terenurile care fac obiectul succesiunii (perfectarea actelor de moștenire).

Actualmente, certificate sunt eliberate fie proprietarilor individuali care intenționează să prelucreze personal terenurile sau persoanelor care au luat în arendă terenurile, atât persoane fizice cât și juridice.

Certificatele de acces la terenurile agricole se eliberează pe baza actelor cadastrale emise de către organele constituționale ale Republicii Moldova și prin care se confirmă dreptul de proprietate sau de arendă.

Grație eforturilor depuse de partea moldovenească în procesul de negocieri, spre deosebire de anul 2006, s-a reușit extinderea termenului de la 1 an la 20 de ani pentru a asigura o durabilitate a procesului și o sustenabilitate a investițiilor. Acest lucru va permite începând cu 1 august curent ca deținătorii de terenuri să planifice plantarea culturilor multianuale și posibilitatea utilizării tehnicii agricole pentru lucrările destinate prelucrării terenurilor.

Mecanismul din anul 2006, restabilit în condițiile celor agreate în procesul de negocieri în perioada 2017-2018, implică că aceste proceduri vor avea un caracter continuu, urmând ca pe bază permanentă terenurile rămase nesoluționate, persoanele, la solicitarea acestora, să beneficieze de certificatele de acces, iar pentru cei care vor deveni noi proprietari sau arendași să-și reperfecteze actele necesare.

Pe parcursul a 6 luni ale anului 2018, negociatorul – șef din partea Chișinăului, Cristina Lesnic și reprezentanții Biroului politici de reintegrare au efectuat circa 23 de vizite în teritoriu, în rn. Dubăsari pentru discuții cu primarii, agenții economici, alți deținători de terenuri, pentru a acorda sprijin în vederea facilitării și simplificării procesului, precum și de a asigura interfața în procesul de restabilire a acestui mecanism.

Mecanismul din anul 2006 este repus în aplicare din 1 august 2018, care implică adițional accesul la terenurile agricole, trecerea liberă a tehnicii pentru prelucrarea terenurilor, însămânțarea acestora, recoltarea și transportarea producției agricole, fără impedimente sau alt gen de restricții.

Astfel, activitatea pe marginea restabilirii acestui mecanism sus-menționat în condițiile unui termen prolongat, necesită monitorizarea și verificarea implementării integrale, fără careva condiționalități adiționale sau neprevăzute.

Reamintim că Guvernul Republicii Moldova a oferit pentru perioada anilor 2014-2018, compensarea parțială a cheltuielilor suportate de către fermieri în valoare de 45 mln. lei, dintre care în anii 2017-2018, alocând circa 16 mln. lei.

Îndeplinirea obligațiilor pozitive de către Guvern în raport cu fermierii au fost reflectate și în Hotărîrea CEDO Sandu și alții versus Republica Moldova și Federația Rusă, fiind subliniat faptul că pe durata îngrădirii accesului la terenurile agricole, autoritățile de la Chișinău au acordat sprijinul necesar pentru restabilirea situației.

Partea moldovenească va insista ca libera circulație a fermierilor să fie asigurată în mod plenar și va continua dialogul pentru ca deținătorii de terenuri să beneficieze în deplină măsură de dreptul de proprietate.

sursa: gov.md

You may also like

Comments are closed.

By