15 august 2018 – primul termen de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare

fisc33

15 august este termenul limită, prevăzut de legislația în vigoare, în care contribuabilii pot achita prima rată a impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar, aferent perioadei fiscale a anului 2018.

Onorarea obligaţiei fiscale se face cu Avizul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare direct la oficiile poştale, bancare sau prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice www.mpay.gov.md.

Pentru mai multe informaţii, persoanele urmează să se adreseze Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale a Primăriei Chişinău (str. 31 august 1989, nr. 63A, acces din str. Armenească). Avizele de plată se eliberează la sediul Direcţiei la prezentarea actului de identitate sau a împuternicirii legale.

În privinţa persoanelor care admit restanţe la plata impozitului pe bunurile imobiliare sunt prevăzute penalităţi, măsuri de executare silită, inclusiv aplicarea sechestrului pe bunurile private. La expirarea termenelor de plată, în cazul neachitării benevole a impozitului pe bunurile imobiliare, obligaţia fiscală restantă va fi încasată în mod forţat, prin intermediul executării silite.

You may also like

Comments are closed.

By