Serviciile funerare și activitatea cimitirelor ar putea fi reglementate prin lege

cimitir.jpg77

Serviciile funerare și activitatea cimitirelor ar putea fi reglementate prin lege. Proiectul de lege cu privire la cimitire și serviciile funerare a fost examinat, în cadrul ședințelor Comisiei administrație publică și Comisiei drepturile omului și relații interetnice.

Astfel, cimitirele se vor putea afla în proprietatea publică a statului sau a administraţiei publice locale, care vor avea obligaţia de a le înfiinţa în fiecare localitate şi de a le organiza astfel încât să aibă sectoare corespunzătoare pentru fiecare cult recunoscut, la cererea acestora. Totodată, publicitatea serviciilor funerare se propune a fi interzisă pe teritoriul cimitirelor, iar înființarea se va realiza conform certificatului de urbanism și avizului sanitar, cu respectarea distanței minime de 100 m față de zonele locuibile.

De asemenea, se propune ca împrejmuirea mormintelor să poată fi efectuată în limitele terenului autorizat sub formă de bordură, înălțimea căreia nu va depăși 0,3 metri cu păstrarea distanței de 0,5 metri între mormintele învecinate. Plantarea arborilor şi arbuştilor pe morminte va fi interzisă, cu excepția arbuștilor ornamentali pitici.

Alte reglementări presupun că locurile de înhumare să fie concesionate solicitanților în temeiul unui contract. Concesiunea locului de înhumare conferă dreptul de folosință a terenului. Mormintele părăsite sau neîngrijite cu o vechime mai mare de 30 ani de la înhumare vor putea fi redistribuite altor solicitanți. Pentru fiecare înhumare se va repartiza un lot de pământ cu suprafaţa de 3,8 m2. Intervalele între părţile lungi şi scurte ale mormintelor constituie nu mai puţin de 0,5 m. Locurile de înhumare din cimitire vor putea fi rezervate pe termen nelimitat. Osemintele vor putea fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul autorităţilor de sănătate publică, după 7 ani de la deces.

Serviciile funerare, conform proiectului, presupun primirea comenzii pentru înhumare, transportarea defunctului, pregătirea pentru înhumare, îngrijirile mortuare, livrarea rechizitului funerar, depunerea defunctului în capelă, aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, transportarea manuală a defunctului, săparea gropii, confecționarea crucilor și sicrielor, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea şi închiderea mormântului, exhumarea şi reînhumarea, amenajări florale, draparea gropilor. Serviciul religios nu se consideră prestare de servicii funerare.

Potrivit autorilor, în prezent nu există o lege ce ar reglementa activitatea cimitirelor și domeniul funerar. Cadrul normativ este asigurat de mai multe acte normative, hotărâri şi regulamente, ale căror conținut este învechit și nu reflectă particularitățile domeniului. La moment, doar pe teritoriul municipiului Chișinău sunt amplasate 11 cimitire, care se întind pe o suprafață de 185 de hectare.

Proiectul urmează a fi dezbătut și votat în plenul Parlamentului.

You may also like

Comments are closed.

By