REZULTATE: Ministerul Sănătății spune din ce cauză s-au intoxicat copiii din tabăra „Ciaika”, din Taraclia

images_cms-image-000019047

Grupul de lucru, instituit pentru a stabili circumstanțele care au determinat apariția cazurilor de intoxicație la copiii din tabăra de odihnă „Ciaika” din or. Taraclia, a prezentat rezultatele anchetei interne și măsurile pentru prevenirea apariției cazurilor analogice.

Conform concluziilor prezentate de Comisie, a avut loc o îmbolnăvire în grup cu o sursă sigură de agent patogen, care potrivit debutului brusc și perioadei de dezvoltare a intoxicației, precum și consumarea produselor alimentare comune, sunt caracteristice pentru infecțiile transmise pe cale alimentară.

Factorii care au contribuit la declanșarea intoxicației alimentare la copii, au fost după cum urmează:

1. Deschiderea taberei de odihnă fără autorizație sanitară;

2. Admiterea personalului în câmpul muncii fără examenul medical;

3. Aprovizionarea obiectivului cu apă din sursă nesigură, inclusiv la blocul alimentar;

4. Pregătirea igienică insuficientă a personalului din blocul alimentar;

5. Nerespectarea proceselor tehnologice la prelucrarea preliminară și prepararea bucatelor;

6. Supravegherea formală de către responsabilii taberei, a stării sănătății lucrătorilor de la blocul alimentar.

În scopul prevenirii cazurilor analogice, în sezonul estival 2018, Ministerul Sănătății a recomandat subdiviziunilor teritoriale de specialitate să evalueze situaţia privind modul de funcţionare a taberelor de odihnă, să organizeze sesiuni de instruire a personalului responsabil angajat, din cadrul taberelor de odihnă a copiilor, să evalueze modul de asigurare a securităţii copiilor şi pazei bunurilor materiale, să asigurare un mecanism eficient de cooperare şi comunicare între reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, alte servicii desconcentrate în teritoriul deservit, în vederea prevenirii şi reducerii situaţiilor de risc pentru copii în perioada verii.

Materialele acumulate de Comisie, vor fi transmise către organele competente pentru luarea deciziei conform legislației în vigoare.

You may also like

Comments are closed.

By