Procedură simplificată de examinare a cauzelor contravenționale: amenda se va achita în trei zile, nu în 72 de ore

parlament

Termenul de achitare a jumătate din amenda stabilită urmează a fi majorat de la 72 ore la 3 zile lucrătoare. De asemenea, ar putea fi simplificată procedura de examinare a cauzelor contravenționale. Parlamentul, în ședința plenară de astăzi, a examinat un șir de modificări și completări ale Codului contravenţional al Republicii Moldova și alte acte legislative.

Potrivit modificărilor, dacă contravenientul va achita sancțiunea în termen de 3 zile lucrătoare acestuia nu i se vor aplica puncte de penalizare. Potrivit autorilor, această măsură de stimulare va contribui la prevenirea factorilor de corupţie, întrucât deţinătorii permiselor de conducere care au acumulat un număr critic de puncte de penalizare încearcă să omită această sancţiune pe cale ilegală.

Totodată, Codul contravențional va fi completat cu un nou capitol – Proceduri simplificate de constatare şi examinare a contravenţiei. Actul prin care persoana va fi sancţionată se va emite sub formă de decizie a agentului constatator. Pentru a fi posibilă examinarea cauzei în această procedură, este absolut obligatoriu să fie întrunite doua condiţii şi anume: contravenţia poate fi constatată în temeiul constatărilor personale ale agentului constatator şi nu necesită acumularea de probe, altă condiţie fiind că persoana acceptă constatările agentului constatator ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei şi recunoaşte săvârşirea contravenţiei. Totodată, nu este posibil examinarea cauzei în această procedură dacă, aplicarea sancţiunii contravenţionale este de competenţa instanţei de judecată sau exsită bunuri pasibile de confiscare.

Alte modificări propun ca permisul de conducere să rămână în posesia conducătorului chiar dacă acesta a fost privat de dreptul de a conduce, fără a fi necesară eliberarea unui permis de conducere provizoriu. Menţiunea privind privarea de acest drept va fi operată în baza de date deţinută de INP, la care au acces toţi angajaţii cu atribuţii pe segmentul securităţii circulaţiei rutiere. Conducătorul auto urmează a fi sancționat și în cazul transportării copiilor în vârstă de până la 7 ani, contrar prevederilor Regulamentului circulaţiei rutiere. Se propune majorarea sancţiunii pentru neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor.

Alte prevederi noi se referă la faptul că contravenţia privind lezarea onoarei şi demnităţii persoanei va fi sancţionată chiar dacă nu este adusă în public. În prezent, se sancționează injuria, vorbele sau faptele care lezează onoarea şi demnitatea persoanei doar cele aduse în public.

Urmează a fi instituită pedeapsă contravenţională și pentru încălcarea prevederilor legale privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, ce vizează identificarea, evidenţa şi asistenţa copiilor aflaţi în situaţie de risc, protecţia copiilor separaţi de părinţi, determinarea statutului copilului, cooperarea dintre autorităţile tutelare. Subiecţi ai răspunderii contravenţionale sunt autoritatea tutelară locală şi autoritatea tutelară teritorială.

Proprietarii sau manageri ai spaţiilor publice care nu vor respecta nomelor impuse de legislaţia cu privire la tutun, la fel, urmează a fi sancţionaţi.

Efectuarea lucrărilor de reconstrucţie sau a altor lucrări, însoţite de zgomot, în încăperile din blocurile locative în intervalul dintre ora 18.00 şi ora 8.00, la fel, se vor sancţiona cu amendă aplicată persoanei fizice și persoanei juridice.

Potrivit autorilor, scopul proiectului este contracararea unor fenomene îndreptate spre încălcarea drepturilor constituţionale ale persoanei fizice, atentarea la sănătatea populaţiei şi a persoanei, precum şi spre atentarea la ordinea şi securitatea publică.

Proiectul a fost votat, în prima lectură, de majoritatea deputaților prezenți la ședință și urmează a fi dezbătut în lectură finală.

sursa: parlament.md

You may also like

Comments are closed.

By