Procedura de înregistrare a bunurilor imobile a fost simplificată

imobil

Procedura de înstrăinare şi înregistrare a bunurilor imobile a fost simplificată. Parlamentul a votat, în ședința de astăzi, modificarea Legii cu privire la notariat, în lectură finală. Iniţiativa legislativă aparține unui grup de deputaţi şi a fost susținută de 56 de deputați prezenți la ședință.

Noua procedură prevede ca la autentificarea contractului de înstrăinare al bunurilor supuse înregistrării, persoanelor fizice şi juridice să nu fie obligate să prezinte certificatul eliberat de Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor.

În prezent, contractul de înstrăinare şi contractul de gaj al bunurilor supuse înregistrării se autentifică cu condiţia prezentării documentelor care confirmă dreptul de proprietate asupra acestor bunuri, a certificatului Serviciului Fiscal de Stat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor respective, a extrasului din registrul gajului despre lipsa gajului acestor bunuri.

Potrivit autorilor, modificarea va reduce timpul şi costurile aferente înregistrării proprietăţii. Totodată, ei menționează că Serviciul Fiscal de Stat nu deţine un cadastru fiscal complet la nivel naţional din motiv că imobilele din sectorul rural nu au fost evaluate. Evidenţa acestor bunuri şi a impozitelor aferente lor este ţinută de serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor din primării. Primăriile, la rândul său, nu dispun în totalitate de sisteme informaţionale care să permită notarilor accesarea informaţiei cu privire la restanţa impozitelor.

Autentificarea înscrisului se face prin stabilirea identităţii părţilor, exprimarea consimţământului acestora cu privire la conţinutul actului şi semnătura acestora, precum si data înscrisului. Iar această condiţionalitate nu are nici un impact asupra bugetului public naţional în legătură cu tranzacţiile imobiliare, fiindcă existenţa restanţei la buget în cazul prezentării certificatului de la organul fiscal notarul nu este în drept să refuze autentificarea tranzacţiei.

Conform datelor de la registru, circa 400 mii persoane efectuează anual operaţiuni cu bunurile imobile.

sursa: parlament.md

You may also like

Comments are closed.

By