Partidele care vor promova femeile și tinerii vor primi mai mulți bani de la buget

parlament

Partidele politice care vor promova femeile și tinerii vor beneficia de suport financiar de la bugetul de stat. Mecanismul de distribuire a mijloacelor financiare destinate finanțării partidelor politice a fost modificat. Parlamentul a aprobat, în ședința de astăzi, modificări ale legislației cu privire la partidele politice, în lectură finală.

Inițiativa, care aparține unui grup de deputați, a fost susținută de 68 dintre parlamentarii prezenți și prevede ca 40% din volumul total al alocațiilor se va distribui partidelor politice proporțional cu performanțele obținute în alegerile parlamentare. Alte 40 la sută pentru performanțele obținute în alegerile locale generale. De 10% vor beneficia proporţional partidelor politice care vor respecta cota de cel puţin 40% candidaţi femei înaintaţi în toate circumscripţiile uninominale în alegerile parlamentare, iar de 5% – partidele cu numărul de femei alese în funcţia de deputat în Parlament pe circumscripţii uninominale. De 5% vor beneficia partidele politice proporțional cu tinerii aleși efectiv în cadrul alegerilor parlamentare și locale generale.

Totodată, cota procentuală alocată din bugetul de stat rămâne neschimbată și nu poate depăși 0,2% din veniturile bugetului de stat, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială.

O altă completare se referă la faptul că o persoană fizică, în decursul unui an bugetar, poate face donații în numerar partidelor politice până la 3 salarii medii pe economie stabilite pe anul respectiv. Donațiile care depășesc această limită se vor face exclusiv prin operațiuni bancare.

De asemenea, este completat articolul cu privire la utilizarea alocaţiilor de la bugetul de stat cu cheltuieli pentru programe de tineret și femei.

Potrivit autorilor, aceste norme au fost introduse în vederea continuării procesului de perfecţionare a legislaţiei cu scopul de a crea condiţii favorabile femeilor și tinerilor de accedere în funcţii publice, inclusiv elective şi de a-i încuraja să se implice mai activ în politică.

De asemenea, promovarea femeilor și tinerilor în politică şi instituirea unui mecanism adecvat de motivare reiese şi din angajamentele şi recomandările partenerilor şi experţilor străini. Ultimului aviz al Comisiei de la Veneţia şi OSCE/ODIHR recomandă de a identifica măsuri adiţionale temporare care ar încuraja partidele politice să înainteze o reprezentare echilibrată de gen pe circumscripţii.

Regulamentul privind finanţarea partidelor politice, inclusiv metodologia de calcul va fi aprobată de către Comisia Electorală Centrală. Noile prevederi vor fi puse în aplicare de la 1 ianuarie 2019.

În prezent, distribuirea mijloacelor financiare destinate finanțării partidelor politice se face 50% – partidelor politice proporţional cu performanţele obţinute în alegerile parlamentare și alte 50% – partidelor politice proporţional cu performanţele obţinute în alegerile locale generale.

You may also like

Comments are closed.

By