Modificări la Legea fondurilor obligatorii de asistență medicală și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, pe anul 2018

bv

Cabinetul de miniștri a aprobat modificări la Legea fondurilor obligatorii de asistență medicală și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, pe anul 2018.

Conform documentului, veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018, se precizează prin majorare cu 26 mil. 481,3 mii lei, până la 19 mlrd. 338 mil. 999,4 mii lei.

Cheltuielile destinate activităţilor finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, se propun spre majorare cu 80 mil. 972,9 mii lei, iar cele finanţate din contul transferurilor de la bugetul de stat, spre micșorare cu 54 mil. 491,6 mii lei. Asupra cheltuielilor a influenţat, în mare parte, reforma în domeniul pensiilor publice, implementarea căreia a demarat în anul 2017 şi are continuitate în anul 2018, cât și sporirea numărului beneficiarilor de prestaţii sociale şi, respectiv, a mărimilor medii ale acestora.

Modificările propuse la Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2018, prevăd majorarea veniturilor și cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală cu 74 mil. 300,0 mii lei, până la 6 mlrd. 733 mil. 325,2 mii lei.

Suma va fi direcționată pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază) şi în fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Totodată, din fondul măsurilor de profilaxie vor fi direcționați 12 mil. lei către fondul de bază, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asigurare a accesului universal la diagnosticul de tuberculoză şi de depistare activă a stărilor precanceroase la sîn, ș.a.

Astfel, vor fi acoperite cheltuielile pentru asistența medicală spitalicească- 50 mil. 941,0 mii lei, asistenţa medicală specializată de ambulatoriu – 10 mil. 359,0 mii, asistenţa medicală urgentă prespitalicească – 5 mil. lei, asistenţa medicală primară – 5 mil. lei și serviciile medicale de înaltă performanţă – 5 mil. lei, fondul de bază -10 mil. lei.

You may also like

Comments are closed.

By