Ministerul Sănătății taie din birocrația pentru doctori – vor avea de pregătit doar șase rapoarte trimestriale, față de 19 în prezent

hero-doctor

Doctorii de familie vor petrece mai mult timp cu pacienții și vor asigura accesul acestora la servicii medicale eficiente și calitative. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a revizuit și a perfecționat indicatorii de performanță în asistența medicală primară. Astfel, numărul indicatorilor a fost redus de la 19 la 6.

Prin intermediul acestor modificări, Ministerul Sănătății își propune îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate, depistarea precoce a maladiilor, dar și şcolarizarea şi supravegherea adecvată a pacienţilor cu maladii cronice în condiţii de ambulator.

Astfel, medicii de familie vor îndeplini mai puține formulare, decît în prezent, ceea ce va contribui la utilizarea mai rațională a timpului planificat pentru consultație.

De asemenea, Ministerul Sănătății își dorește să fie îmbunătățită comunicarea dintre doctori și pacienți, dar și ușurarea accesului oamenilor la serviciile medicale.

Astfel, instituțiile medicale primare trebuie să puncteze rezultate mai bune în ceea ce ține de prevenirea, depistarea precoce și supravegherea maladiilor cardiovasculare, a diabetului zaharat, a stărilor precanceroase și a cancerului dar și a tuberculozei.

Totodata, medicii de familie vor acorda o atenție sporită gravidelor și copiilor.

Potrivit unui comunicat emis de către Ministerul Sănătății, realizarea acestui deziderat crește performanța sistemului de sănătate și are impact pozitiv la nivel de societate prin reducerea mortalității evitabile, dizabilității și scăderea pe termen lung a costurilor în asistența medicală secundară și terțiară.

În aceeși ordine de idei, Ministerul subliniază că plata cu caracter stimulator pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță constituie cel puțin 15% din salariul de bază al lucrătorului medical și se alocă în funcție  de indicatorii realizați.

Totodată, instituția menționează că debirocratizarea activității medicilor de familie va continua prin implementarea fișei medicale electronice și a certificatului de concediu medical electronic.

You may also like

Comments are closed.

By