Ministrul Justiției a sesizat CSM: cere sancționarea unui judecător pentru menținerea abuzivă în arest a unei persoane

tanase3

Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) asupra încălcării semnalate de un avocat, comisă de un judecător la examinarea necesității menținerii măsurii preventive sub formă de arest.

Avocatul a contestat necesitatea menținerii în arest a persoanei, atenționând instanța asupra
faptului că riscul eschivării acesteia de la justiție nu este bazat pe fapte, deoarece acesta este
căsătorit, cu doi copii minori la întreținere, fiind singurul întreținător al familiei, cu loc
permanent de trai și de lucru și fără antecedente penale. Adițional, avocatul a atenționat instanța asupra faptului că din momentul plasării în arest (3 octombrie 2017) nu au fost întreprinse acțiuni procesuale în privința acestuia.

Demersul avocatului a fost susținut de procurorul de caz, care a solicitat instanței eliberarea
persoanei din arest preventiv, deoarece această măsură și-a pierdut actualitatea și nu mai
există temeiuri care ar justifica menținerea persoanei în arest.

Cu toate acestea, judecătorul, fără nici un motiv, a dispus amânarea pronunțării deciziei
pentru o altă dată, declarând ședința închisă cu menținerea în arest preventiv a persoanei
pentru încă cel puțin următoarele 3 zile.

În demersul său către CSM, Alexandru Tănase atenționează asupra faptului că astfel de acțiuni
încalcă dreptul fundamental la libertate individuală și siguranța persoanei, garantat atât de
prevederile articolului 25 din Constituție, cât și de articolul 5 din Convenția Europeană pentru
Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. Or, potrivit articolului 25 alin. (6) din Constituție, eliberarea celui reținut sau arestat este obligatorie dacă motivele reținerii sau arestării au dispărut.

Mai mult, tergiversarea examinării cererii habeas corpus, care este una prioritară, fără emiterea unei decizii, privează persoana de posibilitatea contestării acesteia în ordine de recurs, ceea ce o lipsește de un remediu efectiv, contrar articolelor 20 din Constituție și 13 din Convenția Europeană.

În acest context, Ministrul Justiției a atenționat asupra faptului că, în cazul lipsei remedierii situației la nivel național, astfel de cazuri comportă riscul condamnării Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru încălcarea drepturilor fundamentale.
În concluzia demersului său, Alexandru Tănase solicită Consiliului Superior al Magistraturii ca, având în vedere gravitatea extremă a încălcărilor sesizate, să dispună investigarea neîntârziată a faptelor menționate și sancțiunarea disciplinară.

De asemenea, Ministrul Justiției solicită repetat întreprinderea tuturor măsurilor necesare în
vederea ridicării gradului de informare a judecătorilor privind aplicarea arestului preventiv și
excluderii cazurilor de detenție arbitrară.

You may also like

Comments are closed.

By