Se deschid săli de judecată în penitenciare

justitie-lege-magistrat-instanta-judecata

La Penitenciarul nr.2-Lipcani a avut loc prima ședință de judecată într-o sală, ce a fost amenajată direct în instituție. La ședința de judecată au fost examinate cererile a 34 condamnați, toate părțile procesului fiind prezente la penitenciar.

Aceasta a fost posibil datorită intrării în vigoare la 20 decembrie 2017 a modificărilor la Codul de procedură penală, prin care s-a oferit posibilitatea judecătorilor de a examina unele chestiuni privind executarea pedepsei, inclusiv în sediul penitenciarului (de exemplu: examinarea liberării condiționate înainte de termen, constatarea condițiilor de detenție a condamnaților, schimbarea categoriei penitenciarului, înlocuirea amenzii cu muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare, ș.a.).

În context, Departamentul Instituțiilor Penitenciare intenționează să extindă crearea a astfel de săli de judecată în toate penitenciarele din țară. Această oportunitate va reduce semnificativ cheltuielile de la bugetul de stat în ceea ce privește transportarea deținuților și întreținerea angajaților, care asigură paza și escortarea la ședințe.

De menționat că, în prezent sistemul penitenciar al Republicii Moldova întâmpină mari dificultăți pentru asigurarea prezenței persoanelor private de libertate în fața instanțelor de judecată, datorită numărului mare de escorte necesare a fi realizate cu mijloace de transport și personal insuficient. Aceste modificări vor contribui la respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, prin neadmiterea aglomerării spațiilor din incinta instanțelor de judecată, cât și așteptarea de durată a orei ședinței în autospeciale.

You may also like

Comments are closed.

By