Volumul de livrări a crescut cu circa 11 milioane lei, după ce FISC-ul a efectuat controale la sălile de ceremonii

sala

Serviciul Fiscal de Stat anunță că a fost finalizat procesul de monitorizare a sălilor de ceremonii prin prisma posturilor fiscale. În rezultat, s-a atestat o creștere a volumului de livrări cu circa 11 milioane lei sau cu 42,08%, comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, în perioada de 26 august – 30 noiembrie 2017, SFS a instituit posturi fiscale la 25 de agenți economici care prestează servicii în domeniul alimentației publice și anume săli de ceremonii. Principalele riscuri identificate în acest segment de business au constituit:

– Subdeclararea veniturilor real obținute

– Ponderea mică a fondului de salarizare în raport cu venitul declarat;

– Achitarea salariului în plic (conform analizelor efectuate s-a constatat calcularea salariilor medii a angajaților considerabil mai mici comparativ cu salariul mediu pe economia națională).

Ca rezultat al acestor acțiuni, SFS a înregistrat o creștere a volumului de livrări cu 10 835 490 lei sau cu 42,08%, comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Totodată, în perioada posturilor fiscale s-au majorat şi achitările la Bugetul Public Național în sumă totală de 1 509 154 lei sau cu 25% mai mult în comparație cu perioada similară a anului precedent, inclusiv s-a majorat salariul cu 18,61%, comparativ cu perioada analogică a anului precedent de activitate a agenților economici monitorizați.

SFS evoluează cu regularitate riscurile de neconformare a contribuabililor prin analiza permanentă a informației parvenite din surse directe și indirecte și aplicarea măsurilor de prevenire sau sancționare a cazurilor de încălcare fiscală. Una dintre metodele de identificare și combatere a acestor riscuri de neconformare fiscală este monitorizarea activității agenților economici selectați prin instalarea posturilor fiscale.

You may also like

Comments are closed.

By