Ministerul Sănătății a simplificat modalitatea de solicitare a ajutorului social

lei

Solicitarea ajutorului social şi/sau pentru perioada rece a anului de către unele grupuri de cetățeni a devenit mai simplă. În acest sens, Guvernul a aprobat, marți, o serie de modificări și completări ale Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social.

Elementul inovativ al noilor prevederi este simplificarea modalităților de solicitare a prestațiilor pentru unele grupuri de cetățeni telefonic sau pe suport de hârtie, completată de solicitant ori completată prin utilizarea informațiilor parvenite din schimbul de date între alte sisteme informaționale.

Cererile incomplete vor fi acceptate pentru examinare doar cu condiția că pe parcursul a cinci zile lucrătoare din momentul înregistrării vor fi prezentate datele sau actele necesare, în caz contrar vor fi respinse.

Cererile vor fi înregistrate prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Asistență Socială”, se vor confrunta datele introduse cu datele livrate de alte sisteme informaționale și se vor verifica eligibilitatea pentru acordarea/neacordarea dreptului de a beneficia de ajutor.

O altă prevedere se referă la reglementarea mecanismului de implementare a Acordului de cooperare încheiat între beneficiarul de ajutor social și Direcția asistență socială și protecție a familiei, care are drept scop asumarea de către beneficiarul prestațiilor sociale a obligației de a utiliza resursele financiare primite în folosul familiei, primordial pentru asigurarea cu produse alimentare, vestimentație, locuință, igienă, îngrijiri medicale și școlarizarea obligatorie a copiilor.

Corectitudinea utilizării banilor primiți va fi verificată selectiv de către comisii formate din reprezentanţi ai direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, reprezentanţi delegaţi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi reprezentanţi ai societăţii civile, iar în cazul în care se vor constata încălcarea repetată a obligațiilor asumate se va sista acordarea ajutorului social.

You may also like

Comments are closed.

By