Alimentația copiilor în școli și grădinițe, în vizorul Parlamentului și Guvernului

alimentatie copii cantina

Criteriile de calificare și de selectare a furnizorilor de produse alimentare în instituțiile de învățământ urmează a fi revizuite de Guvern, până la finele anului curent, conform unei hotărâri a Parlamentului.

Astfel, Guvernul, în termen de trei luni, va elabora și prezenta Parlamentului propuneri de modificare și de completare a legislației ce reglementează siguranța alimentației copiilor în scopul eliminării carențelor existente.

Totodată, Guvernul va asigura respectarea de către autorităţile administrative centrale și locale a prevederilor care reglementează domeniul alimentației copiilor în instituțiile de învățământ. Executivul va adopta actele normative necesare pentru aplicarea uniformă a legislației din domeniu, precum și va asigura modernizarea proceselor și mecanismelor de organizare a alimentației copiilor și elevilor cu preluarea celor mai bune practici funcționale la nivel local și internațional.

De asemenea, Guvernul va revedea standardele de cost și calitate privind alimentația copiilor și va asigura controlul respectării acestora, iar, până în luna aprilie 2018, va asigura monitorizarea procedurii de achiziții publice pentru alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățământ și va informa Parlamentul despre rezultatul monitorizării.

Hotărârea recomandă autorităților publice locale de a facilita accesul produselor autohtone în alimentația copiilor și asigurarea proporționalității între grupele și subgrupele alimentare.

Amintim că Parlamentul Republicii Moldova, în ședința din 16 noiembrie 2017 a audiat instituțiile responsabile de executarea Hotărârii Parlamentului, adoptată în baza Raportului Comisiei speciale pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățământ și a decis de a înainta repetat recomandări autorităților responsabile pentru soluționarea problemelor existente în domeniu.

You may also like

Comments are closed.

By