Se modifică mecanismul de acordare a indemnizaţiei unice pentru medicii şi farmaciştii care vor munci la sate

lei

Guvernul a decis modificarea mecanismului de acordare a indemnizaţiei unice acordate tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice plasaţi încâmpul muncii înmediul rural, conform repartizării Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Potrivit noilor prevederi legale, indemnizaţia unică în mărime de 45 mii de lei pentru medici şi farmacişti şi 36 mii de lei pentru personalul medical şi farmaceutic mediu se va achita în trei rate egale, a câte 15 mii de lei şi, respectiv, a câte 12 mii de lei, după expirarea primei luni de activitate şi, ulterior, la finele fiecărui an de activitate.

Totodată, tinerilor specialişti plasaţi în câmpul muncii în mediul rural până la intrarea în vigoare a modificărilor operate prin Legea nr. 103 din 9 iunie 2017, li se va efectua recalcularea indemnizaţiei unice la finele anului trei de activitate.

De asemenea, din calculul celor trei ani se vor exclude perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, precum şi perioadele de aflare în concediul pentru îngrijirea copilului până la vârsta de patru ani.

Conform calculelor estimative, pentru anul 2017, din bugetul de stat vor fi alocate circa 92 de milioane de lei pentru acoperirea integrală a indemnizaţilor şi facilităţilor acordate tinerilor specialişti încadraţi în câmpul muncii în mediu rural.

You may also like

Comments are closed.

By