Parlamentul anunță concurs pentru selectarea candidatului la funcția de Director al CNA

cladirea_cna_2

Comisia juridică, numiri și imunități  anunță concurs pentru selectarea candidatului la funcția de Director al Centrului Național Anticorupție. Mandatul actualului director al CNA, Viorel Chetraru, expiră la 25 octombrie 2017.

Potrivit Regulamentului, adoptat de Comisie, candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

• deține cetățenia Republicii Moldova și este domiciliat pe teritoriul ei;

• are studii superioare juridice și o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puțin 10 ani;

• are o reputație ireproșabilă;

• nu este și nu a fost în ultimii doi ani membru al vreunui partid politic;

• nu are antecedente penale și cunoaște limba română;

• este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuțiilor.

Dosarul va conține următoare documente:

• copia buletinului de identitate și a fișei de însoțire;

• copia diplomei de studii;

• copia carnetului de muncă;

• două scrisori de recomandare;

• certificatul eliberat de Ministerul Justiției care confirmă că nu este membru al vreunui partid politic;

• cazier judiciar;

• certificatul de sănătate, eliberat de instituția medicală abilitată.

Candidații vor depune dosarele în perioada 19 octombrie – 29 noiembrie, la secretariatul Comisiei juridice, numiri și imunități: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 105, biroul 926. Detalii la numărul de telefon 022/ 82 05 34.

Regulamentul cu privire la concursul pentru selectarea candidatului la funcția de Director al Centrului Național Anticorupție.

Menționăm că vicedirectorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Cristina Țărnă, a depus cerere de demisie.

You may also like

Comments are closed.

By