Posturi vacante la Ministerul Finanțelor

ministerul finantelor

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Finanţelor anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Lista posturilor vacante (concurs cu începere de la data de 01 august 2017).

 1. Direcţia prognoza şi analiza macrofinanciară din cadrul Direcţiei generale sinteza bugetară –  consultant principal – 1 funcție temporar vacantă;
 2. Direcţia prognoza şi analiza macrofinanciară din cadrul Direcţiei generale sinteza bugetară –  consultant superior – 1 funcție temporar vacantă;
 3. Secţia elaborarea bugetului şi prognoze multianuale a Direcţiei bugetului de stat şi bugetului public naţional din cadrul Direcţiei generale sinteză bugetară- consultant superior – 1 funcție vacantă;
 4. Secţia sinteza şi analiza bugetului a Direcţiei bugetului de stat şi bugetului public naţional din cadrul Direcţiei generale sinteză bugetară – consultant– 1 funcție temporar vacantă.
 5. Direcţia recreditare din cadrul Direcţiei generală datorii publice – consultant – 1 funcție temporar vacantă;
 6. Secția reglementarea auditului în sectorul corporativ din cadrul Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ – consultant – 1 funcție vacant;
 7. Secţia reglementarea contabilităţii în sectorul corporativ din  cadrul Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ – consultant – 1 funcție temporar vacantă;
 8. Serviciul finanţele apărării naţionale şi rezervelor materiale ale statului  din cadrul Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului  – consultant superior – 1 funcție  temporar vacantă;
 9. Direcţia politică fiscală şi vamală din cadrul Direcţiei generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală– consultant – 1 funcție  temporar vacantă;
 10. Secţia cheltuielilor capitale din cadrul Direcţiei finanţele economiei naţionale și cheltuieli capitale – consultant superior – 1 funcție  temporar vacantă;
 11. Direcţia finanţele autorităţilor publice – consultant – 1 funcție  temporar vacantă;
 12. Secția finanțele în domeniul protecției sociale din cadrul Direcției finanțele în ocrotirea sănătății și protecție socială – consultant– 1 funcție  temporar vacantă;
 13. Secţia finanţele în învăţămîntul preuniversitar din cadrul Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă– consultant – 1 funcție temporar vacantă;
 14. Secţia asistenţă juridică din cadrul Direcţiei juridice  – consultant – 1 funcție temporar vacantă;
 15. Secția reglementarea și monitorizarea funcționării sistemului trezorerial din cadrul Direcției metodologie, Direcţia generală Trezoreria de Stat – consultant – 1 funcție vacantă;
 16. Secţia prognoză şi gestionarea lichidităţilor din cadrul Direcției managementul lichidităţilor,  Direcţia generală Trezoreria de Stat – consultant – 1 funcție vacantă.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 04 septembrie 2017. Mai multe detalii despre condițiile de participare și dosar, le găsiți pe site-ul Ministerului Finanțelor.

 

You may also like

Comments are closed.

By