Granturi europene pentru creșterea nivelului de trai al populației

bani euro

Autorităţile publice, organizaţiile neguvemamentale și cele educaţionale vor putea accesa fonduri oferite de Uniunea Europeană în calitate de grant pentru îmbunătăţirea nivelului de trai al oamenilor. Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a aprobat, în ședința de astăzi, ratificarea a două acorduri de finanțare.

Primul proiect, în valoare de 49 mln euro, se referă la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice al României privind Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020. La grant pot aplica Republica Moldova, România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Ucraina, Georgia, Armenia şi Azerbaidjan.

Cel de-al doilea proiect, în valoare de 81 mln euro, este Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice al României privind Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020, semnat la Chişinău la 12 decembrie 2016. Acesta are drept scop realizarea proiectelor comune de frontieră dintre România și Republica Moldova în domeniile educaţiei, conservării şi protecţiei patrimoniului istoric şi securităţii de frontieră.

Deputații au îndemnat autoritățile să acceseze cât mai multe fonduri europene și să informeze pe cei interesați despre această posibilitate.

În aceeași ședință, membrii Comisiei au aprobat raportul privind executarea Bugetului de Stat în anul 2016, precum și instituirea Agenției Navale a Republicii Moldova, în calitate de autoritate administrativă de certificare, autorizare, supraveghere şi control în domeniul transportului naval.

De asemenea, deputații au aprobat completări cu privire la restricțiile în domeniul comerțului cu amănuntul. Acestea prevăd interzicerea graduală a utilizării/comercializării pungilor din plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vînzare, cu începere de la 1 ianuarie 2019.

Toate proiectele urmează a fi dezbătute și votate în plenul Parlamentului.

You may also like

Comments are closed.

By