Sesizarea deputaților Gutium și Cernat privind modificarea sistemului electoral, respinsă. CC: Este dreptul suveran al statului și al Parlamentului

curtea constitutionala

Adoptarea sau modificarea sistemului electoral este dreptul suveran al statului și al organului său reprezentativ – Parlamentul Republicii Moldova, se arată în decizia Curții Constituționale ca răspuns la sesizarea deputaților Artur Gutium și Vladimir Cernat.

Potrivit Curții, „toate aspectele ce țin de procesul electoral sunt reglementate prin lege organică, care, bazându-se pe criteriile de accesibilitate, claritate și previzibilitate, stabilește regulile după care se desfășoară scrutinele electorale. Parlamentul, la adoptarea Codului electoral și a oricărei legi organice de modificare sau completare a acestuia, urmează să acționeze în conformitate cu un șir de principii constituționale, cum ar fi: statul de drept, suveranitatea națională, dreptul la vot, egalitatea, libertatea opiniei și a exprimării, dreptul la informație, libertatea întrunirilor etc”.

De asemenea, Curtea Constituțională menționează că „principiul suveranității naționale obligă autoritățile naționale să excludă orice ingerință din afara țării”.

Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea celor doi deputați care se referea la modificarea sistemului electoral.

Curtea face referire la jurisdicția constituțională, amintind că potrivit unei hotărâri a Curții din 2014, în sensul articolului 2 din Constituţie, o democraţie veritabilă poate fi constituită numai de către popor, prin exercitarea suveranităţii naţionale în mod direct ori prin intermediul reprezentanţilor săi, aleşi în cadrul unui scrutin democratic.

Potrivit articolului 72 alin. (3) lit. a) din Constituție, Parlamentul, prin lege organică, urmează să reglementeze sistemul electoral. Astfel, în sensul în care, potrivit normei constituționale, de competența Parlamentului ține reglementarea prin lege organică a sistemului electoral, Curtea Constituţională, prin Hotărârea nr. 15 din 27 mai 1998, a subliniat că: „Parlamentul este unicul organ în măsură să adopte orice tip de scrutin sau modalitate de atribuire a mandatelor de deputat. Astfel, rămâne la discreţia organului legislativ să decidă care sistem electoral să fie aplicat: majoritar, proporţional sau mixt […]. Opţiunea pentru o variantă sau alta şi consfinţirea ei în legea electorală depinde de situaţia social-politică din ţară, de nivelul de dezvoltare a sistemului politic din societate. […] statul aplică legal un anumit tip de scrutin pornind de la nivelul dezvoltării sistemului politic al societăţii, de la problemele pe care şi le propune pentru soluţionare şi de la alte circumstanţe. Aceasta este o chestiune de oportunitate politică.”

Amintim că aflat în vizită la Chișinău, la începutul lunii martie, și președintele Comisiei de la Veneția Gianni Buquicchio a accentuat că adoptarea unei decizii ține doar de autoritățile de la Chișinău. ”Noi deja avem o experiență de colaborare în ce privește perfecționarea și îmbunătățirea legislației electorale, dar alegerea modelului, sau a sistemului electoral este o alegere a statului”, a menționat oficialul.

sursa: hotnews.md

You may also like

Comments are closed.

By