Numărul de instituții cu funcții de control va fi redus de la 60 la 13

guvern2

Cabinetul de miniştri a aprobat astăzi un şir de modificări şi completări legislative privind reglementarea activității controlului de stat aflat în competenţa Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei (APCSP) şi a Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM).

Astfel, numărul de instituții cu funcții de control urmează să fie redus de la 60 la 13.

Documentul delimitează atribuțiile instituțiilor enumerate în domeniul alimentar și nealimentar, precum și pe segmentul protecției consumatorilor și relaţiilor de muncă, în scopul evitării conflictelor de competențe și atingerii unei eficiențe maxime în efectuarea controlului de stat.

Conform modificărilor aprobate, controlul de stat în domeniul producerii şi circulaţiei vinului şi produselor alcoolice este transferat din competenţa Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice în competenţa ANSA. Totodată, potrivit documentului, ANSA va efectua și controlul în domeniul alimentar, devenind autoritate responsabilă pentru avizarea și înregistrarea produselor alimentare noi,aprobarea ambalajului, elaborarea normelor sanitare în domeniul circuitului produselor alimentare. Astfel, va fi exclusă dublarea de atribuţii între ANSA şi Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, în competența căruia va rămâne doar domeniul alimentaţiei pentru sugari şi copii, apa potabilă, precum şi atribuţii specifice serviciilor de sănătate.

Un alt domeniu supus amendării este controlul de stat şi supravegherea în sfera produselor nealimentare şi protecţiei consumatorului. Prin urmare, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor va fi redenumită în Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei, iar activitatea acesteia se va axa pe asigurarea implementării uniforme a legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorului, precum și controlul calităţii serviciilor turistice, preluat de la Agenţia Turismului.

Proiectul de lege mai vizează reorganizarea Inspectoratului de Stat al Muncii. În competenţa acestei autorităţi rămân doar atribuțiile de control a respectării prevederilor legale referitoare la raporturile de muncă, cele privind siguranţa şi sănătatea muncii fiind distribuite altor instituții.

Documentul aprobat urmează a fi transmis spre examinare Parlamentului.

You may also like

Comments are closed.

By