VIDEO // Ședința Consiliului Municipal Chișinău

sedinta CMC

La ora 10.00, Consiliul municipal Chişinău se convoacă în şedinţă.

Ordinea de zi a şedinţei:

1. Cu privire la numirea secretarului interimar al Consiliului Municipal Chişinău;

2. Cu privire la crearea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor publice pentru ocuparea funcţiilor de conducere în direcţiile subordonate Consiliului municipal Chişinău, întreprinderile municipale şi societăţile pe acţiuni al căror fondator este Consiliul municipal Chişinău şi de conducători ai altor subdiviziuni subordonate Consiliului municipal Chişinău;

3. Cu privire la trecerea terenurilor proprietate publică a municipiului Chişinău din domeniul privat în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale;

4. Cu privire la aprobarea Regulamentului „Cu privire la gestionarea şi protejarea spaţiilor verzi din municipiul Chişinău”;

5. Cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău;

6. Cu privire la moratoriul construcţiilor;

7. Cu privire la crearea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii;

8. Cu privire la stabilirea indemnizaţiei unice din contul bugetului municipal Chişinău la naşterea copiilor;

9. Cu privire la situaţia creată la înmatricularea copiilor în instituţiile şcolare şi preşcolare;

10. Cu privire la aprobarea proiectului de organizare şi punere în circulaţie a transportului public pe timp de noapte;

11. Cu privire la delegarea competenţei;

12. Cu privire la audierea privind situaţia creată cu referinţă la depozitarea deşeurilor menajere din municipiul Chişinău.

You may also like

Comments are closed.

By