Guvernul a decis crearea Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică şi a Inspectoratului pentru Protecţia Mediului

guvern67

Guvernul a aprobat, luni, o serie de modificări şi completări legislative privind reglementarea activității de întreprinzător și efectuarea controlului de stat în domeniul construcției, protecției civile și a mediului.

Cabinetul de miniștri a decis crearea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, care va întreprinde controlul de stat în domeniul siguranței obiectelor industriale periculoase, construcțiilor și urbanismului, supravegherii pieței privind materialele de construcție. Instituția va avea și atribuții privind autorizarea întreprinzătorilor ce activează în domeniile aferente.

De asemenea, Agenția pentru Supraveghere Tehnică va exercita supravegherea de stat privind siguranța antiincendiară și a măsurilor de protecție civilă. Astfel, inspectorii Agenției, împreună cu reprezentanții serviciului de salvatori și pompieri, vor efectua controlul privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, iar informațiile obținute vor fi prezentate Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, care ulterior le va putea utiliza pentru intervenții în caz de incendiu.

Agenția pentru Supraveghere Tehnică va prelua atribuțiile Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, Inspectoratului Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspecției de Stat în Construcții, Inspectoratului de Stat pentru Supraveghere Geodezică, Tehnică și de Regim.

La fel, a fost creat Inspectoratul pentru Protecția Mediului, care va realiza controlul de stat în domeniul protecției mediului, a aerului atmosferic, a resurselor forestiere, piscicole, acvatice și a solului, utilizării subsolului și a resurselor naturale. Autoritatea va prelua funcțiile de control de la Inspectoratul Ecologic de Stat și Serviciul Piscicol.

You may also like

Comments are closed.

By