Dosarul însuşirii bunurilor Colegiului Naţional de Viticultură, pe masa magistraţilor

colegiu

Procuratura Anticorupţie a finalizat şi expediat în judecată cauza penală în privinţa a cinci persoane, învinuiţi de însuşirea bunurilor Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, falsificând probe în procesul civil.

Potrivit actului de învinuire, pe parcursul anilor 2012 – 2016, învinuiţii, printre care şi fostul jurist al Colegiului, ar fi încercat să intre în posesia a cinci bunuri imobile, ce aparţineau CNVVC, folosind decizii de judecată false.

Pentru a intra în posesia bunurilor, inculpaţii ar fi invocat existenţa contractelor de vânzare-cumpărare, încheiate în anii 90 cu conducerea Colegiului, prin care bunurile instituţiei treceau în proprietatea persoanelor interpuse. Ulterior, pretinșii proprietari ai bunurilor, care erau persoane interpuse, în baza contractelor menţionate, se adresau cu cereri de chemare în instanţa de judecată, prezentând probe false pentru a induce în eroare instanţa de judecată și a obţine o hotărâre judecătorească favorabilă. De menţionat, că instanţa de judecată a fost indusă în eroare datorită unei înţelegeri prealabile dintre reclamanţi – pretinșii proprietari ai bunurilor, care prezentau probe false și prezentau un contract inexistent și pârât – reprezentantul CNVVC, care recunoștea pretenţiile reclamanţilor. După obţinerea hotărârilor judecătorești, pronunţate în baza probelor false, inculpaţii au înregistrat dreptul de proprietate asupra bunurilor CNVVC la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău.

În concret, este vorba despre o clădire administrativă, o farmacie, un laborator, un modul de păstrare a produselor alimentare, o şură, dar şi 12 hectare de teren. În total, suma bunurilor adjudecate de inculpaţi depăşeşte câteva milioane de lei. În urma acţiunilor de urmărire penală, s-a stabilit că toate documentele la care făceau referire inculpaţii sunt false, începând cu contractele de vânzare-cumpărare până la actele de predare primire și dispoziţii de plată de încasarea sumelor conform contractelor de vânzare cumpărare.

Procurorii au autorizat aplicarea sechestrului asupra bunurilor, care au fost obiectul acţiunilor de însușire și au înaintat în cadrul urmăririi penale acţiuni civile privind anularea hotărârile judecătorești prin care s-a dispus recunoașterea dreptului de proprietate asupra bunurilor CNVVC.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi de comiterea escrocheriei în proporţii deosebit de mari şi falsificarea probelor în procesul civil, inculpaţii riscă până la 15 ani de închisoare.

You may also like

Comments are closed.

By