Directorul Institutului de Ftiziopneumologie, Liliana Domente, a fost DEMISĂ

domente

Directorul Institutului de Ftiziopneumologie Liliana Domente a fost demisă pentru că a gestionat necorespunzător activitatea economică a instituției, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății.

Totodată, medicul Ana Ciobanu, coordonatorul Programului Național de Control al Tuberculozei în perioada 27 februarie 2012 – 27 februarie 2017, a fost sancționată administrativ pentru colaborarea ineficientă cu medicii de familie și ftizopneumologi. În urma monitorizării insuficiente a măsurilor întreprinse pentru diagnosticul precoce al tuberculozei, cinci copii au murit anul trecut din cauza maladiei. Deciziile au fost luate astăzi de Ministerul Sănătății, după audierea raportului comisiei pentru evaluarea activității serviciului de ftiziopneumologie.

Comisia pentru evaluarea activității serviciului de ftiziopneumologie a fost instituită în urma ședinței Colegiului Ministerului Sănătății din data de 28 iunie 2016, în cadrul căreia au fost semnalate o serie de abateri comise de conducerea Institutului de Ftziopneumologie. Ca urmare, Ministerul Sănătății a solicitat directorului instituției, Liliana Domente, și coordonatorului Programului Național de Control al Tuberculozei din acea perioadă, Ana Ciobanu, să propună în decurs de o lună măsuri pentru reducerea ratei de depistare tardivă a tuberculozei și a spitalizărilor nejustificate, eficientizarea colaborării cu medicii din domeniul medicinii primare, planificarea eficientă a stocului de medicamente și produse parafarmaceutice și asigurarea transparenței manageriale.

Aceste măsuri solicitate de Ministerul Sănătății nu au fost întreprinse nici până în prezent. De asemenea, Comisia de evaluare a constatat, în urma examinării raportului Inspectoratului Farmaceutic, că unele titluri de medicamente din depozitul farmaceutic al Institutului de Ftiziopneumologie sunt în cantități insuficiente, în timp ce alte preparate ajung pentru o perioadă de șapte ani. În același timp, au fost depistate stocuri mai mari de medicamente față de anii precedenți, în lipsa documentelor care să jutifice această necesitate. Mai mult, instituția nu deține date cu privire la volumul medicamentelor returnate de către instituțiile medicale din raioane.

Totodată, în urma evaluării activității economice a Institutului de Ftiziopneumologie, Inspecția Financiară a constatat achitări neîntemeiate de salarii în sumă de peste un milion 300 de mii de lei, pentru unii angajați ai Departamentului Monitorizare și Evaluare, în perioada 2013-2017.

De asemenea, au fost acordate nejustificat, pe parcursul anilor 2014-2016, ajutoare materiale în valoare de peste șapte mii de lei. Iar în urma demiterii ilegale a unui angajat în 2015, instituția a fost obligată de instanță să achite peste 38 de mii de lei, pentru cheltuielile de judecată și prejudicul moral adus salariatului.

Chetuieli nejustificate au fost generate și în urma ignorării actelor cu privire la planificarea contractelor de achizții și a stocurilor de medicamente. Astfel, Institutul de Ftiziopneumologie a cheltuit nejustificat din banii primiți de la CNAM peste 160 de mii de lei pentru cheltuieli de întreținere și aproape 12 mii de lei pentru cumpărarea alimentației pentru unii angajați.

Comisia de evaluare a mai constatat că Institutul de Ftiziopneumologie nu a raportat Ministerului Sănătății cazurile de tuberculoză și decese provocate de maladie în decurs de 30 de zile, așa cum prevede un ordin emis încă în anul 2005. Mai mult, aceste cazuri au fost examinate și elucidate cu întârziere de fostul coordonator al Programului Național de Control al Tuberculozei, Ana Ciobanu, fapt care contravine actelor Ministerului Sănătății. De asemenea, cu multă iresponsabilitate au fost gestionate cazurile de deces a copiilor, înregistrate în anul 2016. Pe aceste cazuri, Institutul de Ftiziopneumologie a început investigarea situației abia în data de 9 ianuarie 2017. În același timp, Ministerul Sănătății a fost anunțat despre moartea minorilor abia în data de 23 februarie 2017.

Ca urmare a acestor nereguli, în data de 1 martie 2017 a fost instituit un grup de lucru, care a examinat fiecare caz de deces în parte. Investigația a relevat faptul că din cauza tuberculozei au murit, anul trecut, cinci copii, inclusiv unul din stânga Nistrului. De menționat că, Institutul de Ftiziopneumologie a raportat Ministerului Sănătății doar trei cazuri de deces. În urma examinării cazurilor s-a stabilit că Ana Ciobanu, fostul coordonator al Programului Național de Control al Tuberculozei nu a colaborat eficient cu medicii de familie și ftiziopneumologi din raioane, responsabili de diagnosticarea maladiei și nu a monitorizat măsurile întreprinse de către aceștia pentru prevenirea maladiei, complicațiilor și deceselor.

De asemenea, Institutul de Ftiziopneumologie nu a inclus periodic în sistemul online de colectare și analize a datelor despre tuberculoză SIMETB cazurile noi de îmbolnăviri și decese. Instituția nu a făcut publice rezultatele acțiunilor prevăzute în Programul Național de Control al Tuberculozei. Doar pe pagina Centrului Național de Management în Sănătate există un singur raport cu privire la tuberculoză, elaborat în baza datelor furnizate de SIMETB. Documentul prezintă informații succinte referitor la situația din anul 2015. Pentru anii 2011, 2012 și 2016 sunt disponibile informații doar parțial. Ca urmare, instituțiile responsabile de monitorizarea tuberculozei și întreprinderea măsurilor pentru combaterea maladiei nu au acces la informații complete și veridice.

În acest context, ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan, a cerut medicului-șef sanitar de stat, Aliona Serbulenco, să prezinte în decurs de două săptămâni un plan de consolidare a serviciului frtiziopneumologic din țară.

You may also like

Comments are closed.

By