Angajații MAI vor beneficia de spații locative de serviciu

angajati MAI politia

Ministerul Afacerilor Interne va construi blocuri cu apartamente de serviciu. La ședința din 1 martie a Guvernului a fost aprobat Proiectul cu privire la trecerea unor terenuri de pe str. Testemițeanu, din domeniul public în domeniul privat al statului și modificarea destinaţiei acestora din terenuri cu destinaţie specială în terenuri pentru construcție.

Proiectul prevede trecerea unor terenuri cu destinaţie specială aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, care au fost în gestiunea Departamentului Trupelor de Carabinieri.

Lucrările de construcție a blocurilor destinate angajaților MAI vor începe după ce va fi efectuat un studiu de fezabilitate și stabilirea unor parteneriate.

Potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, Poliţia îşi creează fondul locativ de serviciu în modul stabilit de Guvern. Dacă poliţistul nu deţine în proprietate privată locuinţă în localitatea unde activează, acesta are dreptul la spaţiu locativ de serviciu pentru perioada de activitate, care se repartizează în limita fondului locativ disponibil și în modul stabilit de ministrul Afacerilor Interne.

You may also like

Comments are closed.

By