Guvernul a aprobat rectificarea Bugetului de stat pe 2017

guvern

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi rectificarea Legii Bugetului de Stat pentru anul 2017. Documentul presupune majorări cu 385,9 milioane de lei a veniturilor și a cheltuielilor bugetului general consolidat. Schimbările nu afectează deficitul bugetar estimat.

Cele mai importante modificări vizează majorarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale și repartizarea către acestea a unei părți din fondul rutier. Astfel, alocațiile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor au fost diminuate cu 350,3 milioane lei, suma urmând să fie transferată autorităților publice locale de nivelul doi pentru administrarea drumurilor de interes raional. În același timp, transferurile către bugetele locale de nivelul întâi sunt majorate cu 385,9 mil. lei, ca urmare a excluderii din Legea privind finanțele publice locale a defalcărilor de la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în țară. Suma este prevăzută la veniturile bugetului de stat.

Documentul de rectificare a bugetului mai presupune și crearea unei rezerve de lichidități în mărime de 2 miliarde de lei. În esență, această rezervă nu implică costuri adiționale și este creată pentru a reduce eventualele riscuri generate de imprevizibilitatea pieței financiare interne și anume riscurile de refinanțare a datoriei de stat și pentru a îmbunătăți, per general, profilul datoriei sectorului public. Rezerva de lichidități însă nu va putea fi utilizată pentru finanțarea deficitului bugetar, fiind admise doar situații excepționale.

Rezerva de lichidități este utilizata în țări precum, România, Ungaria, Turcia. Crearea unei astfel de rezerve în Republica Moldova a fost discutată cu partenerii de dezvoltare, în special cu FMI, și este privită drept instrument de fortificare a stabilității macro-bugetare.

Proiectul de lege privind rectificarea Bugetului de stat pe 2017 urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare.

You may also like

Comments are closed.

By