Copii rămași temporar fără părinți și cei care se află sub tutelă vor primi INDEMNIZAȚII

copii-sate

Guvernul a aprobat proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2017, de indemnizație lunară pentru întreținerea copiilor aflați sub tutelă/curatelă vor beneficia și copii rămași temporar fără ocrotire părintească.

De asemenea, indemnizația vizată se achită până copilul împlinește vârsta de 18 ani, iar în cazul continuării studiilor în liceu, pînă la finisarea studiilor liceale.

Pentru achitarea indemnizației lunare pentru întreținerea copilului aflat sub tutelă/curatelă în cazul copiilor rămași temporar fără ocrotire părintească vor fi necesare suplimentar 6240 mii lei anual. La moment, în evidență se află 650 copii rămași temporar fără ocrotire părintească.

Conform datelor Direcțiilor asistență socială și protecție a familiei, în anul 2015 au beneficiat de indemnizația lunară pentru întreținerea copilului aflat sub tutelă/curatelă 2842 copii rămași fără ocrotire părintească.

You may also like

Comments are closed.

By