De astăzi intră în vigoare noul regulament privind modul de declarare a valorilor mărfurilor

vama

Începând de astăzi, 19 noiembrie 2016, Serviciul Vamal începe implementarea normele comunitare de declarare şi control a valorii în vamă a mărfurilor. Ajustările operate în acest sens se regăsesc în noul Regulament privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.974 din 15.08.2016.

Regulamentul prevede posibilitatea agenților economici de a dispune de mărfurile respective cu condiția de a prezenta ulterior documentele concludente pentru confirmarea valorii în vamă a mărfurilor importate și depunerii unei garanții ce ar acoperi diferența la plata drepturilor de import aferente valorii în vamă declarate și celei stabilite provizoriu de organele vamale. Totodată, a fost majorată suma limită, pentru care depunerea Declarației Valorii în Vamă nu este obligatorie, până la suma de 5000 EUR, comparativ cu suma de 300 EUR, prevăzută actualmente de cadrul legal.

O altă simplificare prevăzută de noul Regulament se referă la exonerarea importatorilor care dețin certificatul AEO de obligativitatea întocmirii și prezentării respectivei declarații în procesul vămuirii mărfurilor la import.

Per ansamblu, implementarea procedurii vizate va aduce beneficii importatorilor prin economisirea resurselor, timpului și mijloacelor financiare legate de perfectarea vamală a mărfurilor. De asemenea, impactul benefic va fi caracterizat prin asigurarea aplicării unui proces transparent, uniform și obiectiv de evaluare vamală a mărfurilor importate, iar în consecință, perceperea corectă și integrală a drepturilor de import la buget.

You may also like

Comments are closed.

By