A fost aprobat planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018

guvern

În ședința de astăzi a Cabinetului de miniștri a fost aprobat Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, în scopul implementării Programului de activitate al Executivului și a asigurării procesului de monitorizare și evaluare a realizării obiectivelor stabilite.

Documentul conține peste 1200 de acţiuni ce prevăd ajustarea legislaţiei Republicii Moldova la standardele şi principiile europene, eradicarea corupției, elaborarea politicilor pentru consolidarea relațiilor dintre cele două maluri ale Nistrului, fortificarea capacităților de apărare și reintegrare a țării. Totodată, Planul cuprinde şi măsuri care vizează dezvoltarea economiei, crearea locurilor de muncă, prestarea serviciilor publice accesibile și cost-eficiente, asigurarea protecției sociale pentru grupurile vulnerabile ale populației, asigurarea accesului la educație și sănătate de calitate.

De asemenea, preocupările Executivului sunt orientate spre consolidarea și stabilizarea sectorului bancar, sancționarea și combaterea fraudelor financiare, precum și protejarea veniturilor cetățenilor.

Planul a fost elaborat în baza Programului de activitate al Guvernului 2016-2018, Strategiei Naționale de Dezvoltare “Moldova 2020”, Acordului de Asociere RM-UE, notelor informative din partea partenerilor externi și programelor de suport bugetar din partea Uniunii Europene.

You may also like

Comments are closed.

By