Ministerul Muncii vine cu precizări privind indexarea pensiei

batrin

Începînd cu 1 aprilie 2016, pensiile au fost indexate cu 10,1 la sută. Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă s-a majorat cu 119,15 lei pentru 518837 mii beneficiari, pensiile de invaliditate s-au majorat cu 89,59 lei pentru 133713 mii beneficiari, pensiile de urmaș s-au majorat cu 62,75 lei pentru 15229 mii beneficiari, iar pensia medie a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl s-a acordat pentru 1895 beneficiari, iar majorarea constituie 259,34 lei.

Potrivit reprezentanților Ministerului Muncii, procentul de indexare a fost calculat reieșind din creșterea salariului mediu pe țară în anul 2015, față de anul 2014 de 10,5% și creșterea indicelui prețurilor de consum în anul 2015 faţă de anul 2014 de 9,7%.

Totodată, conform legislației, pensionarii a căror pensie nu depășește suma de 1500 lei, beneficiază suplimentar de un suport financiar de stat, acordat în dependență de categoria beneficiarului. Ca urmare a indexării pensiei, circa 0,05 % din numărul total de pensionari au decăzut din dreptul de a beneficia de suportul financiar de stat menționat.

În acest sens, Ministerul a inițiat în 2015 un proiect privind instituirea pensiei de bază care presupunea acordarea unei sume fixe garantată de stat. Aceasta urma să fie oferită tuturor beneficiarilor de pensii pentru limita de vârstă, indiferent de mărimea pensiei (fără pragul de 1500 lei). Proiectul în proces de consultare, nu a fost susținut din lipsa resurselor financiare necesare.

Astfel, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a reiterat necesitatea instituirii pensiei de bază și va veni cu o poziție consolidată în acest sens, pentru sporirea protecției sociale a beneficiarilor.

You may also like

Comments are closed.

By