100 de priorități ale ministrului Economiei, Octavian Calmâc

calmic

Viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmâc, a prezentat, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă prioritățile de activitate pentru 100 de zile de mandat.

În cadrul evenimentului, ministrul Economiei a susținut că în condiţiile unei crize politice fără precedent și a unor constrângeri severe de ordin financiar și economic, Ministerul Economiei îşi propune pentru primele 100 zile de guvernare să implementeze un set de acțiuni şi iniţiative concrete. ”Acestea sunt orientate, în primul rând, spre stabilizarea situației economice, în termeni cât mai restrînși, și asigurarea condițiilor necesare pentru revenirea către finele anului pe un trend de creștere și implementarea cu succes a priorităților și obiectivelor stabilite în Programul de activitate al Guvernului”, a afirmat Octavian Calmâc.

Astfel, până la 30 aprilie curent, echipa Ministerului Economiei va realiza peste 80 de acțiuni concrete în domeniile gestionate. Prioritatea absolută și imediată vizează reluarea negocierilor cu Fondul Monetar Internațional în vederea semnării unui nou Memorandum cu privire la politicile economice și financiare. Acțiunea este determinantă în procesul de deblocare a asistenței financiare şi tehnice care urmează a fi oferită Republicii Moldova de către Uniunea Europeană și partenerii de dezvoltare pentru reluarea finanțării proiectelor investiționale inițiate.

Asigurarea realizării angajamentelor prevăzute de Acordul de Asociere/DCFTA pe întreg teritoriul țării, inclusiv în regiunea transnistreană, constituie o altă prioritate care are un caracter transversal și care necesită mobilizarea și implicarea tuturor instituțiilor statului și întregii societăți. În acest sens, Ministerul își propune în perioada vizată atingerea unui nivel de realizare a angajamentelor de circa 30%.

De asemenea, echipa Ministerului se va axa pe dezvoltarea şi perfecţionarea cadrului legislativ-normativ. În această perioadă va elabora și promova 14 proiecte de legi, care țintesc implementarea unor reforme menite să orienteze procesele economice spre eficienţă, productivitate şi competitivitate. Totodată, proiectele respective vor asigura avansarea în procesul de transpunere a acquis-ului comunitar în legislația națională.

Printre prioritățile trasate de ministrul Economiei sunt acțiuni de ameliorare a mediului de afaceri și sporirea competitivității prin prisma prevederilor DCFTA, implementarea reformei regulatorii, lansarea ghișeului unic pentru autorizațiile în construcții și comerț. Vom perfecţiona legislaţia în vederea includerii în procesul AIR a tuturor proiectelor de acte legislative cu impact asupra mediului de afaceri, inclusiv a iniţiativelor deputaţilor, şi vom dezvolta, în paralel, un mecanism simplificat de promovare a cadrului legal aferent implementării Acordului de Asociere şi DCFTA. Un şir de activităţi vor fi dedicate procesului de eficientizare a mecanismelor şi principiilor ce stau la baza controalelor şi inspecţiilor de stat, în vederea stabilirii caracterului consultativ al acestora şi introducerii unor moratorii/interdicţii la efectuarea controalelor.

O atenţie deosebită va fi acordată stimulării activității antreprenoriale la nivelul tuturor regiunilor. Astfel, Ministerul își propune să continue acordarea suportului financiar, inclusiv sub formă de granturi, oferit întreprinderilor mici şi mijlocii prin intermediul programelor de suport existente (PARE 1+1, PNAET, Fondul de Garantare a Creditelor). Totodată, instituția și-a stabilit aprobarea unui nou Program de suport care țintește dezvoltarea antreprenoriatului feminin. De asemenea, va fi continuată extinderea Reţelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova pe întreg teritoriul țării, prin finalizarea activităților de instituire a 2 incubatoare de afaceri noi.

Pentru atragerea investițiilor străine pe platformele industriale existente și dezvoltarea infrastructurii de afaceri va fi creat Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, platformă prin intermediul căreia va fi facilitată intrarea investitorilor pe piață. De asemenea, vor fi promovate câteva proiecte normative ce vor îmbunătăți activitatea parcurilor industriale, inclusiv unul pentru extinderea Parcului Industrial „CAAN” și crearea Parcului Industrial „Cahul”. În această perioadă va fi creat cadrul instituțional și operațional pentru demararea implementării creditului polonez pe componenta industrială în volum de circa 20 mil. Euro. Vor fi dezvoltate mecanisme noi de consolidare şi eficientizare a activităţii ZEL-urilor. De asemenea, va fi elaborat și promovat proiectul legii cu privire la concesiuni într-o abordare nouă.

În ceea ce privește stimularea exporturilor atât pe piețele tradiționale, cât și pe noi piețe internaționale, Octavian Calmâc a spus că va fi menținut dialogul strategic privind cooperarea sectorială pe comerțul dintre RM și UE. ”Vom finaliza procedurile de ratificare a Acordului OMC privind facilitarea comerțului şi Acordului de comerț liber cu Turcia. Totodată, vom încerca să restabilim şi să dinamizăm relaţiile comerciale cu Federaţia Rusă în vederea reluării exporturilor produselor moldovenești pe piața rusă, dar și cu Ucraina, inclusiv prin organizarea în trimestrul I, 2016 a Comisiilor mixte interguvernamentale cu aceste două țări. În paralel, vom demara negocieri cu 5 state în vederea semnării acordurilor privind promovarea și protejarea investițiilor: Emiratele Arabe Unite, Regatul Maroc, Oman, Turcia, Republica Federală Brazilia”, a spus ministrul Economiei.

În domeniul energetic, conform ”Agendei – 100” urmează transpunerea Pachetul legislativ energetic III și implementarea proiectelor de interconexiuni în sectorul energetic și promovarea eficienței energetice. Potrivit ministrului Economiei vor fi depuse eforturi pentru semnarea unor contracte noi de furnizare a energiei electrice la condiții favorabile, începând cu 01.04.2016.

”Timp de 100 de zile ne vom focusa pe implementarea cu maximă consecvență a acțiunilor Agendei, fiind în permanentă comunicare cu asociațiile de business și donatorii pe toate platformele existente, așa încât la finele acestei perioade să obținem nu doar rezultate, dar și încrederea mediului de afaceri și a cetățenilor în politicile economice”, a declarat Octavian Calmâc.

You may also like

Comments are closed.

By