Primăria intră tare în buzunarele rău-platnicilor impozitului pe imobil

a

Rău-platnicii impozitului pe imobil riscă să se trezească cu sechestru pe bunuri în condițiile în care nu-și achită impozitul până la 31 decembrie 2015. Primăria municipiului Chişinău a expediat somaţii tuturor persoanelor fizice şi juridice care au restanţe la achitarea impozitelor pe bunurile imobiliare.

În caz de neachitare a impozitului pe imobil, răi-platnicii riscă amenzi usturătoare, aplicarea penalităţilor, sechestrarea bunurilor sau alte măsuri prevăzute de legislaţia în vigoare
”În cazul neachitării benevole a impozitelor pe bunurile imobiliare, suma restantă va fi încasată în mod forţat prin aplicarea modalităţilor de executare silită prevăzute de Codul Fiscal, inclusiv prin aplicarea penalităţilor, sechestrarea bunurilor sau alte măsuri prevăzute de legislaţia în vigoare”, se spune într-un comunicat al Primăriei Chișinău.

Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor), garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, a fost majorată de la 0,02% (cota minimă) şi 0,25% (cota maximă) la 0,05% şi 0,3% respectiv.

Cota impozitului pe bunurile cu destinaţie locativă – apartamente şi case de locuit individuale din satele (comunele) din componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi, în mărime de 0,05% (cota minimă) şi 0,3% (cota maximă), şi terenurile agricole şi construcţiile amplasate pe ele, în mărime de 0,1% (cota minimă) şi 0,3% (cota maximă).

You may also like

Comments are closed.

By