Curtea Constituțională dă undă verde Referendumului

tanase cc

Curtea Constituțională dă undă verde Referendumului privind imunitatea, numărul deputaților și alegerea/demiterea Președintelui.

Curtea a decis că, după adoptarea de către Comisia Electorală Centrală a hotărârii cu privire la iniţierea referendumului, Parlamentul are obligaţia constituţională de a stabili neîntârziat data şi de a aloca mijloacele financiare necesare desfăşurării referendumului republican.

Referendumul urmează a fi desfășurat în termen de 6 luni. Acest termen, în interiorul căruia proiectul de lege constituţională nu poate fi adoptat, include perioada de după înregistrarea la Comisia Electorală Centrală a grupului de iniţiativă, colectarea semnăturilor şi verificarea listelor de subscripţie.

”Din moment ce Parlamentul nu a reglementat această procedură, noi am adoptat astăzi o decizie prin care oferim aviz favorabil autorilor inițiativei, dar secundar am clarificat procedura de organizare a acestui exercițiu. Dacă inițial era o discreție a Parlamentului de a decide dacă totul este legal în astfel de situații, de această dată Parlamentul este obligat să stabilească data când va avea loc acest referendum și condițiile de desfășurare, dacă vor fi colectate semnăturile necesare”, a declarat președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase.

Prin proiectul de lege se propune:

1. Reducerea numărului deputaţilor în Parlament de la 101 la 71 de deputaţi.

2. Excluderea inviolabilităţii parlamentare. Se abrogă prevederea potrivit căreia „Deputatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după ascultarea sa”.

3. Revenirea la alegerea Preşedintelui Republicii Moldova prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Se propune înlocuirea actualei reglementări, care prevede că Preşedintele Republicii Moldova este ales de Parlament cu votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi.

4. Revenirea la instituţia suspendării din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova de către Parlament şi demiterea acestuia prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Astfel, suspendarea Preşedintelui Republicii Moldova se va produce în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care se încalcă prevederile Constituţiei, după consultarea Curții Constituționale. Suspendarea din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova, inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și susţinută de majoritatea deputaţilor, va fi obligatoriu urmată de un referendum, prin intermediul căruia cetăţenii Republicii Moldova se vor pronunţa pe marginea demiterii Preşedintelui. Propunerea vizează înlocuirea actualei reglementări, care prevede că Preşedintele Republicii Moldova poate fi demis de către Parlament cu votul a două treimi din numărul deputaţilor aleşi.

You may also like

Comments are closed.

By