CNI: Doi angajați ai MAI – cu averi nedeclarate, iar viceprimarul Nistor Grozavu – în conflict de interese

MAI

Doi angajați ai unor instituții subordonate Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au încălcat regimul juridic al declarării veniturilor și proprietății, iar viceprimarul de Chișinău s-a aflat în conflict de interese.

Potrivit Comisiei Naționale de Integritate, ex-directorul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane a MAI, Ana Revenco, nu a indicat în declarația sa pentru anul 2013 un apartament și trei încăperi nelocative deținute împreună cu soțul, trei terenuri de tip grădină și un automobil al soțului, 12 conturi bancare, cota-parte personală de 20% în cadrul unui SRL și cotele-părți de 100% ale soțului în alte două SRL-uri.

Omisiuni în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2014 a comis și Dumitru Croitor, șeful Serviciului Investigare Fraude Economice a Inspectoratului de Poliție Orhei. Acesta nu a declarat o serie de dobânzi din conturile de depozit deținute împreună cu soția în sumă totală de peste 17 mii de lei, două terenuri pentru construcții, un apartament al cărui este co-proprietar, două autoturisme, 18 conturi bancare și 100 de acțiuni la o societate comercială.

A încălcat legislația și viceprimarul municipiului Chișinău. Nistor Grozavu nu a declarat în termenul şi modul stabilit despre situația de conflict de interese exprimată prin conflictul dintre exercitarea atribuțiilor funcționale și interesul personal rezultat din relațiile cu persoana apropiată (soția) și manifestată prin semnarea Certificatului de urbanism și a Autorizației de construire pentru o întreprindere municipală, care au fost elaborate în baza Planului de situație a terenului și Planului de organizare a șantierului, coordonate de către șefa secției autorizări construcții individuale – soția dlui Nistor Grozavu.

Dosarele pe numele angajaților MAI vor fi transmise Procuraturii Generale, iar al lui Nistor Grozavu – Centrului Național Anticorupție pentru ca în baza acestuia să fie aplicată amenda prevăzută la art. 3132 Cod contravențional.

Comisia a mai inițiat două proceduri de control în privința primarului satului Obreja Veche, raionul Fălești, Ghenadie Ganea și a primarului satului Bulboaca, raionul Anenii Noi, Victor Jereghi.

You may also like

Comments are closed.

By