Câteva străzi de la Ciocana rămân FĂRĂ APĂ. Urmează Botanica

LUCRARI APA

S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță deconectări de apă în sectorul Ciocana al capitalei. Astfel, pe data de 21 octombrie curent, de la ora 09.00 pînă pe data de 22 octombrie, ora 06.00, în perimetrul străzilor M. Sadoveanu; Alecu Russo, Bucovinei şi bd. Mircea cel Bătrîn va fi sistată alimentarea cu apă a reţelelor.

În această perioadă vor fi efectuate un şir de lucrări, care sînt prevăzute în complexul măsurilor pentru pregătirea către perioada rece a anului. Vor fi înlocuite circa 35 de vane cu diametrul de la 150 pînă la 500 mm, 10 hidranţi. Vor fi executate, de asemenea, lucrările necesare de profilaxie la Staţia de tratare a apei şi Staţia hidrofor din str. A. Russo 55, precum şi spălarea ulterioară a reţelelor.

În perioada efectuării lucrărilor menţionate, S.A. “Apă-Canal Chişinău” va asigura consumatorii cu apă potabilă în autocisterne, care vor fi amplasate pe următoarele adrese:
-str. P. Zadnipru 2/1;
-str. A. Russo 55;
-str. M. Sadoveanu 22/2;
-str. I. Vieru 8-10;
-bd. Mircea cel Bătrîn 3;
-str. I. Vieru 2/4;
-bd. Mircea cel Bătrîn 33-39;
-str. M. Sadoveanu 40-42.

Paralel, va fi organizată alimentarea cu apă potabilă a instituţiilor preşcolare şi şcolare, la dispoziţia acestora fiind puse autocisterne mobile.

La finele lunii octombrie, precum şi la începutul lunii noiembrie, sînt preconizate sistări planificate a apei în sectoarele Ciocana şi Botanica din municipiu pentru efectuarea lucrărilor necesare de profilaxie la reţele.

You may also like

Comments are closed.

By