SURPRIZĂ de la Ponta: Moldovenii care au buletin românesc vor plăti impozite

BURSA LOCURILOR DE MUNCA - BUCURESTI

Conform noului Cod Fiscal al României care va intra în vigoare din 2016, moldovenii care dețin buletine românești vor trebui să achite contribuția pentru sănătate. Polița medicală de sănătate va costa 4 mii de lei (800 de lei românești). Persoanele care nu doresc să beneficieze de asigurarea de sănătate pe teritoriul statului vecin nu sunt obligate să plătească taxa menționată.

Persoanele fără venituri vor fi obligate, cu câteva excepţii, să depună de anul viitor la ANAF o declaraţie prin care Fiscul le va stabili ce sumă au de plătit pentru contribuţia pentru sănătate (CASS), potrivit noului Cod Fiscal. Până acum persoanele care nu realizau venituri nu erau obligate să depună la fisc o declaraţie, iar pentru a beneficia de servicii medicale în sistemul public, acestea plateau CASS-ul pe şase luni în urmă. Contribuţia la sănătate pentru persoanele fără venituri va fi calculată luându-se ca bază salariul minim pe economie, acestea urmând să plătească 792 de lei pe an. În principiu, obligativitatea depunerii declaraţiei va atrage după sine şi sancţiuni, nefiind exclus ca Fiscul să ajungă chiar la executări silite.

Persoanele fără venituri vor trebui să plătească lunar CASS, în valoare de 5,5% din salariul minim brut pe ţară. Adică 66 de lei pe lună, respectiv 792 de lei pe an, în condiţiile în care acea persoană nu încasează niciun ban. Contribuţia este calculată în funcţie de salariul minim brut de 1.200 de lei, anunţat de autorităţi pentru 2016.

Excepţie fac, printre alţii, elevii şi studenţii în vârstă de până la 26 ani, femeile însărcinate, lăuzele şi persoanele cu handicap.

“În această situaţie se pot regăsi cel mai adesea tinerii care au terminat studiile şi care nu au niciun fel de venituri, precum şi persoanele singure, care nu se află în întreţinerea unei alte persoane asigurate”, a declarat pentru gândul.info Eugenia Ion, tax manager la Contexpert Consulting.

În prezent, Codul Fiscal prevede că plătesc CASS persoanele care „doresc” să aibă calitatea de asigurat, adică să beneficieze de sistemul public de sănătate. În varianta Codului Fiscal promulgată luni de preşedintele Klaus Iohannis, ce va fi aplicat din 2016, se prevede, la articolul 180 alin (1), obligaţia clară a persoanelor fizice fără venituri de a plăti CASS.

” (1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse, datorează, lunar, contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie. (2) Contribuţia prevăzută la alin. (1) se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară şi se datorează pe toată perioada în care sunt încadrate în această categorie”, se arată în Codul Fiscal ce va intra în vigoare din 2016.

Eugenia Ion spune însă că obligaţia plăţii CASS de către persoanele fără venituri există şi în acest moment. Aceasta nu apare clar în Codul Fiscal în vigoare, ci reiese din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii.

“Deşi Codul fiscal actual menţionează că au obligatia plăţii contributiei de asigurări sociale de sănătate persoanele care “doresc” să aibă calitatea de asigurat, în legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se precizează că persoanele care nu se incadrează în categoria celor care sunt exceptate de la plata contribuţiei, au obligaţia să se asigure şi, în consecinţă, au şi obligatia plăţii contributiei de sănătate, chiar dacă aceste persoane nu realizează venituri”, explică Eugenia Ion.

În prezent, în cazul în care o persoană nu s-a asigurat deşi avea această obligaţie, va trebui să achite contribuţia legală lunară pe ultimele 6 luni calculată la salariul minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, pentru aceasta datorandu-se şi majorări de întârziere dacă persoana nu a realizat alte venituri împozabile în ultimii 5 ani ori, in cazul în care în termenul de prescripţie de 5 ani persoana a realizat şi venituri impozabile şi a avut şi perioade fără venituri, persoana trebuie să achite contribuţia la sănătate retroactiv pentru toată perioada în care nu a realizat venituri în ultimii 5 ani precum şi penalităţi de intârziere aferente.

“De regulă, aceste situatii erau constatate atunci cand persoana avea nevoie de servicii medicale şi apela pentru aceste servicii la sistemul de stat.

Obligaţi să declare la ANAF că nu realizează venituri

De anul viitor, persoanele care nu realizează venituri vor fi obligate să depună la ANAF o declaraţie. Astfel Fiscul va putea urmări dacă şi-au plătit CASS-ul.

Termenul pentru depunerea acestei declaraţii este de 15 zile de la data la care persoana se încadrează în categoria celor care nu au venituri şi au obligaţia să se asigure.

“În fapt, modificarea principală privind contribuţia la sănătate pentru persoanele fără venituri constă în aceea că, atât timp cât persoana are obligaţia depunerii unei declaraţii la ANAF, acesta poate urmări şi identifica mult mai usor persoanele care nu au venituri şi care nu îşi depun declaraţii de asigurare deşi aveau această obligatie şi, în consecinţă, ar putea notifica aceste persoane în vederea înregistrarii şi plăţii CASS”, a explicat pentru gândul Eugenia Ion, tax manager la Contexpert Consulting.

Totuşi, în cazul în care persoana nu depune această declaraţie în termenul prevăzut de lege şi nici nu efectuează plata, dacă aceasta are nevoie de servicii medicale, are posibilitatea depunerii declaraţiei de înregistrare la data solicitarii înregistrării în categoria asiguraţilor. În acest caz, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea, se calculează prin aplicarea cotei de 5,5% asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară.

Practic, se achita contributia pentru luna in care se solicita inregistrarea si pentru 6 luni anterioare, fiind eliminate totodata penalitatile de intarziere si dobanzile ce ar fi fost datorate pentru plata cu intarziere contributiei pe ultimele 6 luni, asa cum este in acest moment. În acest caz, plata contributiei trebuie realizată în 30 de zile de la data primirii deciziei de impunere. Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni, şi nu s-a efectuat plata contribuţiei lunare pentru aceasta perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă.
Ce excepţii sunt

Nu toate persoanele fără venituri vor trebui să plătească CASS

„În categoria excepţiilor se numără persoanele de până la 18 ani, elevii şi studenţii în vârstă de până la 26 ani, femeile însărcinate şi lăuzele, persoanele cu handicap. În anumite condiţii, cum ar fi lipsa realizării veniturilor impozabile, aceste persoane beneficiază de scutirea la plată a contribuţiei de sănătate. Desigur, sunt şi alte categorii socio-profesionale ce beneficiază de scutire”, a explicat pentru gândul consultantul fiscal Adrian Benţa.

“În anul 2015, aceste persoane fără venituri aveau dreptul facultativ la plata contribuţiei pentru a fi asigurate în sistemul public de sănătate”, spune Benţa.

Lista categoriilor de persoane fără venituri exceptate de la plata asigurării de sănătate:

• copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studentii, precum si persoanele care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti. Exceptia nu se aplica insa pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor, din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura şi piscicultura.
• tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului. Excepţia nu se aplica insă pentru veniturile din salarii sau assimilate salariilor, din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura.
• sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
• persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945- 1989, cu modificarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit.b) pct. 1 din Legea recunostintei pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru drepturile banesti acordate de aceste legi;
• persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
• bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia;
• femeile insarcinate si lauzele, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia sau daca nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de baza minim brut pe tara.

Ce prevede actualul Cod Fiscal referitor la persoanele fără venituri şi plata CASS

De la unul dintre numerele de la asistenţă contribuabili ni s-a explicat că persoanele fără venituri trebuie să plăteasă CASS pentru a dobândi calitatea de asigurat.

În cazul celor ce nu au plătit, „nu vine nimeni să îi penalizeze”, dar problema este că „dacă vreţi să mergeţi la medic în sistemul public de sănătate trebuie să plătiţi măcar pe 6 luni în urmă”.

În articolul 296, indice 32, din Codul Fiscal valabil în 2015 se arată că “persoanele care nu realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la cap. I – III, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, precum şi venituri din pensii mai mici de 740 lei şi nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligaţia plăţii contribuţiei individuale lunare de asigurări sociale de sănătate”.

Pentru aceste persoane baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă valoarea salariului minim brut pe ţară.

“Acum că n-ati plătit, nu vine nimeni să vă penalizeze. Problema e că nu puteţi beneficia (de servicii în sistemul public de sănătate – n.n.). Dacă vă duceţi la medic şi vreţi în sistemul public de sănătate, trebuie să vă plătiţi măcar pe 6 luni în urmă”, ni se explică de la serviciul de asistenţă contribuabili. ” Este pentru asigurarea de sănătate, şi e in interesul omului să fie asigurat. (…) Varianta nouă de cod fiscal nu e publicată. Dacă nu e publicată, nu îmi dau cu părerea. Eu vă spun ce e în momentul acesta”, ni s-a transmis de la biroul de asistenţă contribuabili.

Ce categorii de persoane fizice plătesc CASS din 2016

„Dacă ar fi să facem o caracterizare a tendinţei de impozitare din noul Cod fiscal, observăm o mutare semnificativă a obligaţiilor de plată în seama persoanei fizice, iar dintre creşterile de taxe reţinem aplicarea obligaţiilor de plată a contribuţiilor de sănătate sau a contribuţiilor la pensii pentru persoane ce nu aveau această obligaţie în anul 2015”, este de părere consultantul fiscal Adrian Benţa.

Persoanele fizice pot fi încadrate, în opinia consultantului fiscal Adrian Benţa, în trei categorii din punctul de vedere al plăţii contribuţiei individuale de sănătate, în procent de 5,5%:

– persoane fizice ce realizează venituri cum sunt salariaţii, persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente sau persoanele fizice ce realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor ori din drepturi de proprietate intelectuală. Acestea datorează contribuţie individuală la sănătate în procent de 5,5%. Aplicarea acestei contribuţii diferă însă de la caz la caz, în funcţie de tipul de venit realizat. Contribuţia se plăteşte pentru fiecare dintre aceste tipuri de venituri respectând reguli diferite aferente fiecărui tip de venit realizat.

– persoane fizice ce beneficiază de asigurările sociale de sănătate în mod gratuit, fără plata contribuţiei. În această categorie se regăsesc persoanele de până la 18 ani, elevii şi studenţii în vârstă de până la 26 ani, femeile însărcinate şi lăuzele, persoanele cu handicap. În anumite condiţii, cum ar fi lipsa realizării veniturilor impozabile, aceste persoane beneficiază de scutirea la plată a contribuţiei de sănătate. Desigur, sunt şi alte categorii socio-profesionale ce beneficiază de scutire.

– persoane fizice ce nu realizează venituri şi nici nu se încadrează în categoria persoanelor scutite la plata contribuţiei. Pentru această categorie de persoane, prevederile de la art. 180 din noul Cod fiscal obligă aceste persoane la plata contribuţiei de sănătate. Pentru aceste categorii, baza de calcul a contribuţiei la sănătate este chiar salariul minim brut pe ţară. Presupunând că în anul 2016 salariul minim brut pe ţară creşte de la suma de 1050 lei la suma de 1200 lei, sumă discutată pe diverse canale, contribuţia lunară la sănătate este de 1200 x 5,5%, respectiv 66 lei/lună. Într-un an, valoarea acestei contribuţii datorate este de 66 lei x 12 luni = 792 lei, notează gandul.info.

You may also like

Comments are closed.

By