NEREGULI la papetării! Inspectorii au scos din vânzare câteva loturi de ghiozdane

rechizite

Inspectorii Agenției pentru Protecția Consumatorului au efectuat mai multe controale inopinate în unitățile de comerț cu amănuntul și în piețe unde sunt comercializate rechizite școlare și de birou.

În rezultatul controalelor s-au descoperit un șir de încălcări. Mai mulți agenți economici comercializau produse fără a fi indicate denumirea şi marca producătorului,  adresa acestuia, compoziţia produsului, modul de utilizare și de întreținere, termenul de valabilitate, eventuale avertismente în limba de stat referitor la riscurile utilizării incorecte a produsului. Astfel s-au încălcat prevederile art. 25, alin. (3), (6) și (7) al Legii nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor.

În același timp, au fost depistate neconformități ale produselor, precum și cerințe față de produs stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 83 din 31.01.2008 cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice „Jucării. Cerinţe de securitate”.

Concomitent, în cadrul controalelor au fost supuse examinării și un sortiment de ghiozdane, predestinate elevilor. Inspectorii au constatat că acestea sunt în neconcordanță cu documentul normativ, pe produs lipseau elementele reflectorizante, ulterior, acestea fiind scoase din comercializare.

Pe lîngă aceasta, unii agenți economici nu aveau indicatoarele de prețuri ceea ce este contrar Hotărârii Guvernului nr. 931 din 08.12.2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amanuntul. Lipsea și informația pentru consumatori privind adresa și numărul de telefon al autorității abilitate cu funcții de protecție a consumatorilor, a informației privind obligativitatea prezenței bonului de casă sau a unui alt document, care confirmă faptul cumpărării produsului la examinarea reclamației, încălcîndu-se prevederile art. 25, alin. (12) a Legii nr.105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor.

Inspectorii Agenției au întocmit procese-verbale privind sancționarea agenților economici conform Codului Contravențional al Republicii Moldova și au eliberat prescripţie de înlăturare a neconformităților și de interzicerea temporară a loturilor de produse.

You may also like

Comments are closed.

By