CONTROL la o clinică stomatologică din capitală. Medicamentele nu aveau acte de proveniență

stomatologie

Inspectorii Agenţiei pentru Protecția Consumatorului au efectuat un control inopinat la o stomatologie din capitală. În rezultatul controlului s-au depistat mai multe nereguli.

Agentul economic utiliza mijloace de măsurare în lipsa documentelor normative, în încăperi şi în frigiderele unde se păstrează produsele medicamentoase termolabile nu se monitorizau condiţiile de mediu. Astfel, s-au încălcat cerinţele Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.1995, ce prevede că „este interzisă introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune sau utilizarea pentru măsurări în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1), a mijloacelor de măsurare care nu se consideră mijloace de măsurare legale. Deţinătorii, utilizatorii acestor mijloace de măsurare sînt obligaţi să le retragă de pe piaţă sau să le scoată din uz”, respectiv „Persoanele juridice şi fizice care activează în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1) sunt obligate să fie asigurate metrologic, să măsoare produsele şi serviciile oferite cu mijloace de măsurare adecvate, legalizate, verificate metrologic, în modul stabilit de prezenta lege şi de reglementările de metrologie legală”.

Totodată, produsele stomatologice nu dispuneau de documentele de provenienţă, acestea fiind procurate din contul medicilor stomatologici, aceştia încălcând drepturile legale de a beneficia de produse inofensive, care nu afectează interesele economice, viaţa şi sănătatea consumatorilor.

În acest context, inspectorii Agenţiei au întocmit procese-verbale pentru sancţionarea agentului economic în conformitate cu Codul Contravenţional al Republicii Moldova şi a fost eliberată prescripţie de interzicere a utilizării mijloacelor de măsurare, dar şi de înlăturare a neconformităţilor depistate.

You may also like

Comments are closed.

By