Economia Moldovei „CRONCĂNEȘTE RĂGUȘIT”. Stabilitatea bugetară, amenințată de sectorul bancar

a

Economia moldovenească își continuă înrăutățirea perspectivelor imediate pentru economia națională, asociate cu constrângerile externe (criza economică din Rusia și Ucraina, restricțiile comerciale rusești, criza de securitate din Ucraina, recuperarea lentă a economiilor UE) și interne (volatilitatea politică, criza bancară și restricționarea politicii monetare și bugetare), contată Expert Grup în publicația lunară, Realitatea Economică.

Cererea externă și cea internă – în scădere

În luna iunie, volumul total al exporturilor de mărfuri a diminuat cu 19% față de anul precedent, fiind determinat în mare parte de scăderea exporturilor spre CSI (preponderent, Rusia și Ucraina) cu 23% față de anul precedent. În același timp, este important de menționat că exporturile spre UE sunt în creștere pentru a treia lună consecutiv, iar rata accelerează treptat (+0,4% în Apr:15, +1,1% în Mai:15 și +2,7% în Iun, comparativ cu anul precedent), fapt ce ar putea releva efectele AA/ZLSAC cu UE. Importurile au scăzut mai mult decât exporturile (-22% față de anul precedent), din cauza deprecierii monedei naționale, dar și a răcirii consumului intern. Consumul intern a fost afectat și de remiteri, care, în iunie 2015, au rămas pe pantă pronunțat negativă (-29%), în special în cazul celor din Federația Rusă (cu 26% au scăzut transferurile în RUB și cu 18% – transferurile în USD), care reprezintă circa 52% din totalul transferurilor.

Dificultățile din sectorul bancar, împreună cu înăsprirea politicii monetare, creează presiuni suplimentare asupra economiei. Volatilitatea macroeconomică și politică, cuplată cu dificultățile financiare din sectorul privat, au alimentat reticența băncilor și companiilor/populației pentru a contracta credite: volumul creditelor noi acordate de bănci a diminuat cu 29% în iunie 2015 f-a-p, iar ponderea creditelor neperformante in total credite bancare rămâne relativ înaltă (14,4% în iunie 2015). Presiuni suplimentare au fost exercitate de înăsprirea politicii monetare (rata de bază a fost majorată în fiecare an de la 8,5% în ianuarie 2015 la 17,5% în iulie 2015), care a afectat negativ accesul la credite și, respectiv, activitatea de creditare.

Băncile furate pun presiune pe buget

Dificultățile economice împreună cu cele politice, dar și din sectorul bancar, afectează tot mai mult stabilitatea bugetară. La finele primei jumătăți de an, încasările din TVA au fost cu circa 400 milioane MDL mai mici față de nivelul planificat, fapt cauzat de reducerea importurilor și răcirea consumului intern. Alte circa 400 milioane MDL nu au fost încasați (față de plan) din contul vânzării valorilor mobiliare de stat din cauza scumpirii rapide a acestora. Totuși, lovitura principală a avut loc în urma suspendării finanțării principalilor parteneri de dezvoltare: care au dus la neîncasarea până la moment a circa 3 miliarde MDL față de nivelul planificat.

You may also like

Comments are closed.

By