Telefoanele mobile vor putea fi utilizate la bordul avioanelor

telefon avion

Pasagerii vor putea folosi telefoanele mobile conectându-se prin satelit în banda de frecvenţă stabilită prin lege. Pentru a asigura securitatea echipamentelor de bord, puterea transmisiei va fi menținută la un nivel destul de scăzut, iar telefoanele mobile nu vor putea fi folosite în timpul decolării și aterizării avionului.

Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat în cadrul ședinței Comisiei de stat pentru frecvențe radio, prezidată de viceprim-ministrul, Stephane Bride, ministru al Economiei. Documentul vizează modificările şi completările în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe, pentru a permite utilizarea serviciilor de comunicații mobile la bordul aeronavelor.

Proiectul Hotărârii Comisiei de stat pentru frecvenţe radio „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe” a fost aprobat în vederea armonizării cadrului normativ naţional în domeniul gestionării spectrului de frecvenţe cu cel european. Aceste modificări sunt operate în conformitate cu Decizia Comisiei Europene 2008/294/CE privind condiţiile armonizate de utilizare a spectrului de frecvenţe pentru exploatarea serviciilor de comunicaţii mobile la bordul aeronavelor.

Notă: Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (un act normativ prin care se stabileşte repartizarea şi categoria de utilizare a benzilor de frecvenţe radio), potrivit legislaţiei în vigoare, se aprobă de către Comisia condusă de viceprim-ministrul, ministrul Economiei, iar secretariatul Comisiei este ţinut de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

You may also like

Comments are closed.

By