Republica Moldova, o țară cu PREA MULȚI ÎNGERI. Mortalitatea infantilă, ÎN CREȘTERE

a

Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2014 a constituit 71,5 ani, inclusiv la bărbaţi – 67,5 şi la femei – 75,4 ani. În acest an s-a înregistrat o majorare a numărului decedaţilor comparativ cu anul 2013, rata mortalităţii constituind 11,1 decedaţi la 1000 locuitori, arată datele Biroului Național de Statistică.

Rata mortalităţii infantile de asemenea a fost în creştere, fiind 9,6 decedaţi în vârstă sub un an la 1000 născuţi vii. Prin urmare, indicatorul speranţa de viaţă la naştere a scăzut comparativ cu anul precedent cu 0,4 ani, în mare măsură datorită creşterii mortalităţii bărbaţilor din mediul rural (cu 0,95 ani).

Începând cu anul 2005, an în care s-a înregistrat un nivel înalt al mortalităţii generale şi a celei infantile faţă de anii precedenţi, poate fi observată o creştere a speranţei de viaţă.

În anul 2013, acest indicator a înregistrat valoarea maximă a perioadei analizate. Creşterea semnificativă a speranţei de viaţă a fost influenţată de scăderea mortalităţii generale până la 10,7 decedaţi la 1000 locuitori, şi a celei infantile care a constituit 9,5 decedaţi în vârstă sub un an la 1000 născuţi vii.

You may also like

Comments are closed.

By